Största muthärvan prioriterades inte

Förundersökningen kring muthärvan inom Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen har länge lidit av resursbrist. Med allt för få poliser avsatta att arbeta med utredningen tvingades överåklagare Gunnar Stetler, som leder förundersökningen, själv utföra polisuppgifter.

21 mars 2012 07:19

Situationen ställdes på sin spets när en av ekobrottsutredarna hoppade av på grund av irritation över utfallet i lönerörelsen. Då skrev Gunnar Stetler ett brev till länspolismästare Mats Löfving: "Det är dock oacceptabelt att den inte alltför omfattande polismannaresurs som polismyndigheten avsatt i KV-ärendet numera utan kommunikation med mig har halverats". På grund av situationen ansåg han att det var tveksamt om utredningen skulle kunna slutföras i alla delar.

Men när NT pratar med Gunnar Stetler och Stefan Mann, operativ chef vid polisen i östergötland, vill de lägga saken bakom sig.

- Skrivelsen kom till för att åstadkomma resultat och det har jag åstadkommit, säger Gunnar Stetler.

Nu har ytterligare utredare tillförts utredningen, bland annat från Riksenheten mot korruption och Rikskriminalpolisen, och ekobrottsutredaren från Östergötland är tillbaka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel