– Man uttrycker sig på ett sätt som strider mot alla principer, säger han och hänvisar till Moderaternas utspel tidigare i dag.

Han anser att en valteknisk samverkan borde handla om politik.

– Det blir cyniskt om man har en samverkan som inte gör det, för då handlar det bara om poster och pengar.

Han tycker också att Moderaterna antyder att samverkan ändå kan handla om politik, mera moderat politik.

– Och då blir det ju fullständigt absurdt att låta någon annan styra. Det här landar i att den valtekniska samverkan måste bestämma sig. Har den politiska ambitioner så får den ta ansvar för det.

Han tolkar Moderaternas uttalanden som att Moderaterna tänker sig att den samlade oppositionen, i majoritet och med Moderaterna i spetsen, ytterst kommer att kunna bestämma politiken.

– Vi är fyra partier i Kvartetten. Vi har inte majoritet, men vi har ett gemensamt program. Men vi kan inte regera på uppdrag av en majoritet i opposition.

Om Moderaterna tror sig ha sådant stöd för sin politik borde partiet ta ansvar för det, anser han.

– Men jag är rätt säker på att när det väl kommer till politik så är det ingen tvekan om var den politiska kraften ligger, säger Lars Stjernkvist och menar förstås Kvartetten.

Och så lägger han till att Kvartetten hela tiden pratar med övriga partier, förändrar och förbättrar förslag och att det brukar finnas en bred majoritet i den överväldigande majoriteten av frågor.