Stjernkvist: Vi löste ett akut problem

Det var en akut situation som uppstod när den privata utföraren inte längre klarade av sophämtningen i Norrköpings kommun och det ska inte kopplas ihop med näringslivsklimatet.

10 januari 2019 18:40

Det menar kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S), som också är styrelseordförande i kommunala Rådhus AB där Nodra ingår som ett dotterbolag.

– Jag har hört kritiken om det här, men det handlar faktiskt om att vi som kommun alltid måste ha beredskap för den här typen av situationer, säger Lars Stjernkvist.

– Den privata utföraren fick ekonomiska problem och kom till Nodra och förklarade att man inte klarade av uppdraget och där var vi tvungna att agera.

Nodras styrelse tog ett enhälligt beslut om att ta över sophämtningen från den privata utföraren från årsskiftet 2018/2019. Styrelsen informerade samtidigt moderbolaget Rådhus AB om detta hösten 2018.

– Det ligger inget ideologiskt bakom det här. Det är oerhört viktigt att sophämtning fungerar utan avbrott. Det här är inte en fråga som säger något om näringslivsklimatet i Norrköping. Det skulle vara oerhört synd om det blir effekten, säger Lars Stjernkvist.

Att företagare har kritik mot näringslivsklimatet i Norrköping är en fråga som Lars Stjernkvist vill diskutera vidare.

– Vi ser definitivt områden där vi kan bli bättre. När det gäller exempelvis marktillgång för befintliga och nya företag måste vi jobba vidare och vi har nyss infört Kontaktcenter, som ska bli en bättre ingång i kommunen, säger Lars Stjernkvist.

– Vi ska bli bättre på att lyssna på företagen och vara mer snabbfotade i olika frågor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson