Lars Stjernkvist är förvånad över att revisorerna inte lägger större vikt vid att bolaget saknade tillräcklig ekonomisk buffert för att genomföra Marvelutställningen. Något han själv tycker är den största bristen.

– Det är förvånande att de lagt tyngdpunkten på vad som hände under sommaren, då det inte längre var så enkelt att förändra inriktningen.

Styrelsen i Upplev Norrköping avgick i höstas efter att två utredningar, en intern och en extern, kritiserat Marvelutställningen. Granskningen visade på klara brister gällande bland annat avtal, upphandlingar, riskanalys och uppföljningar.

– Revisorernas rapporter visar inte på att något nytt kommit fram. Min uppfattning är därför densamma i dag som då, det var rätt av styrelsen att avgå så att både bolaget och de själva kunde gå vidare utan att de på något sätt är diskvalificerade för nya uppdrag, säger Lars Stjernkvist.

– Rent generellt tycker jag att revisorer blivit mer hårda i sina omdömen. Det måste vara tillåtet att göra misstag om man är beredd att ta ansvar.

I slutet av april ska kommunfullmäktige besluta om tidigare vd och styrelse beviljas ansvarsfrihet. Vid samma fullmäktige beslutas om Upplev Norrköping skabli ett vilande bolag från 1 maj och att deras uppdrag i så fall tas över av kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

Flera politiker som avgick ur Upplev Norrköpings styrelse i höstas har kvar andra uppdrag. Den tidigare ordförande Reidar Svedahl (L) är kommunalråd med ansvar för samhällsplaneringsnämnden. Tidigare vice ordförande Joanna Sjölander (M) är förutom ledamot i kommunfullmäktige även detsamma i socialnämnden. Michael Winbladh och Camilla Karlsson har inte längre några uppdrag medan Eric Stuart fortsatt som ordförande i Louis de Geer Konsert & Kongress. Ett bolag som arbetat mycket nära Upplev Norrköping med olika evenemang.

Även Louis de Geer får kritik av lekmannarevisorerna, som bedömer att bolagets interna kontroll inte har varit tillräcklig. Även LDG fick kritik efter 2017, bland annat kritiserades de för att upphandlingarna inte har gjorts på det sätt som lagen kräver, något som har pågått under flera år. Revisorerna vill också se en fastare ledning från styrelsens sida och tycker att personerna i den mer har lyssnat på information än ägnat sig åt ledning, uppföljning och kontroll. Louis De Geers styrelse och vd föreslås dock beviljas ansvarsfrihet.