Språkträning med fiske

Fiskelyckan kanske inte var så stor men det var ändå mycket trivsamt när studiecirkeln i språklig stimulans hade träff vid Motala ström i Norrköping på måndagsförmiddagen.

26 oktober 2015 07:48

I ett samarbete mellan Vuxenskolan och Valdemarsviks kommun finns det två grupper i språklig stimulans i Norrköping under höstterminen där småprat och trivsel står i centrum när deltagarna möts.

– Den som har afasi har glädje av att möta andra med samma problem och vi försöker på olika sätt skapa språklig stimulans på träffarna, säger Emelie Grängfors, logopedstudent som är en av ledarna. Att vi träffas och gör saker ihop fyller både en social och språklig funktion. Varje träff brukar ha ett tema och nästa gång ska vi prata och skriva om yrken.

Den här kalla förmiddagen var det träff vid Motala ström och både kastspön och metspön stod redo.

– Det är jättetrevligt att vi träffas så här men idag har jag visst ingen fiskelycka, säger Rolf Karlsson. Förra gången fiskade vi lite längre upp och då fick jag en lax på kastspö.

Gruppen, på åtta personer, brukar ses en gång i veckan och det känns att det är ett gäng som har kul ihop.

– Vi har ju lärt känna varandra rätt så bra nu, säger Leif Gåse. Det är trevligt att veta att vi möts varje vecka.

Studiecirkeln startade under hösten men en del av deltagarna var med redan under vårterminen. Flera av deltagarna har drabbats av afasi efter stroke. Afasi är ett samlingsbegrepp för försämrad förmåga att använda språket som orsakats av skada på hjärnan.

– Den som har afasi blir lätt ensam och därför är de här träffarna så viktiga, säger Tina Hansson, cirkelledare. Vi övar språk på ett vardagligt sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson tel: