Vatten och vattenrening så att Glans vattenstatus klarar EU:s direktiv för god ekologisk standard senast 2021 - det är den viktigaste valfrågan. Det tycker i alla fall Mia Sköld som toppar partiets lista.

– Det finns ett åtgärdsplan som länsstyrelsen tagit fram, men Norrköpings kommun har inte ens påbörjat arbetet och vi har inte så mycket tid kvar, säger hon.

Det här är en av flera frågor som partiet har med i sitt lokala valprogram för nästa mandatperiod. Spårvägen finns också med.

Artikelbild

| Arbetet med spårväg till Vrinnevisjukhuset påbörjas under nästa mandatperiod om MP får bestämma.

– Bygg Ljuralänken nu direkt och påbörja arbetet med spårväg mot Vrinnevisjukhuset under mandatperioden. Spårväg är det bästa sättet att transportera sig på, det mest miljövänliga. Det drar nästan ingen energi och det blir inga partiklar i luften som det blir av däck som slits mot gatan. Det går inte att ersätta med elbussar, säger hon.

I samband med att Ljuralänken byggs vill hon se en fortsättning för den linjen via Drottninggatan för större tidsvinst och en tredje linje från Klingsberg över Östra Promenaden.

Mer ekologisk mat i skolorna är en annan punkt i programmet.

– Ambitionen nu är för låg. Vi vill ha så nära 100 procent ekologiskt som det bara går. Det kostar inte så speciellt mycket om man tänker att man ökar andelen vegetabilier i maten också.

Artikelbild

| Mia Sköld (MP) tycker att vattnet i Glan är den viktigaste valfrågan.

Partiet vill ha så mycket närproducerad, ekologisk mat som möjligt, men det ekologiska går först.

– Vi skickar en signal till bönderna här omkring att de kan lägga om till ekologisk odling och ekologiskt uppfödda djur.

Miljöpartiet skriver också om jordbrukmarken och vill bevara den för odling.

– Om vi bara följer den lagstiftning som finns kommer vi inte att kunna bygga på så värst mycket på jordbruksmark eftersom lagstiftningen säger att man alltid undersöka andra platser först. Vi är inte värst i klassen, men vi behöver skärpa till så att det inte blir så många undantag.

När det gäller stadsplanering finns skrivningar om service, utbildning och arbetstillfällen inom rimligt avstånd oavsett var man bor i kommunen. Förutom rimliga hyror och en blandning av upplåtelseformer vill partiet att alla människor ska ha mindre än fem minuters promenad till ett grönområde eller en grön gård tillsammans med grannarna. Det är inte bara för trevlighetens skull.

– Trevligheten är liksom en biprodukt. Ekosystemtjänsterna kring varje grön yta är så enormt många.