Sommaren gör att det blir dyrare att rida

Den torra sommaren har skapat problem även för ridskolorna. Då regeringen säger nej till ökat stöd återstår oftast bara en sak – att höja ridavgifterna.

28 augusti 2018 06:00

Den exceptionellt torra sommaren har lett till allvarlig foderbrist för landets djurhållare. Ridskolorna är inget undantag.

– Jämfört med tidigare år så saknar vi 30 procent av det foder vi brukar få från vår leverantör, säger Claes Petersson, vid Åby ridskola.

Vad innebär det här för er?

– Vår leverantör har garanterat oss det foder vi behöver, men det kommer bli dyrare. Och lönsamheten för en ridskola är ju redan svår att nå.

Därmed tvingas Åby höja ridavgiften.

– Till nästa kurs som drar igång här i år så kommer priserna att höjas med tio procent för att täcka de ökade foderkostnaderna.

Enligt Claes Pettersson är det flera ridskolor i området som drabbas.

– Jag vet ju till exempel att Skogslotten har liknande problem. Det är värst för de som bara har ridskolor, driver man även ridklubb så finns ju andra möjligheter att få in pengar, säger han.

Jenny Westberg vid Hageby Ridskola har samma problem som Claes Pettersson.

– För oss har fodret blivit dubbelt så dyrt jämfört med förra året. Vi har ännu inte beslutat om vi måste höja våra ridavgifter. Jag hoppas inte det, men vi har ju inga andra inkomstkällor på ridskolan, säger Westberg.

Enligt Westberg kunde det dock ha varit värre.

– Jag känner till andra ridskolor i Sverige där man tvingats importera hö från andra länder. Då pratar vi om en prisökning på 200–300 procent, säger Westberg.

Foderbristen och konsekvenserna för landets ridskolor har varit uppe på högsta politiska nivå. I början av augusti lämnade Moderaternas riksdagsledamot från Södermanland, Lotta Finstorp, in en skriftlig fråga till socialminister Annika Strandhäll (S) om det var möjligt att kompensera ridskolorna med ett ökat statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd.

"Anser ministern att detta vore en möjlig lösning, eller finns det andra tänkbara lösningar för denna viktiga sport?", skriver Finstorp till Strandhäll.

I fredags svarade Strandhäll att regeringen inte går in med några ökade medel.

"Regeringen följer utvecklingen nära. Jag finner emellertid inte tillräckliga skäl för att inom ramen för den statliga idrottspolitiken agera särskilt gentemot ridsporten", skriver Strandhäll i sitt svar.

Claes Pettersson och Jenny Westberg hade välkomnat extra stöd från staten.

– Om det här inte anses vara tillräckliga skäl, så vet jag inte vad det kan vara, säger Jenny Westberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa