- Vi ser allvarligt på de händelser som kommit fram i media, säger Annebritt Gustavsson som är inspektör på Socialstyrelsen.

Nu ska vård- och omsorgsnämnden redovisa hur den tänker motverka att något liknande händer igen på kommunens äldreboenden. Socialstyrelsen har också begärt en kortfattad beskrivning av händelserna. Om man bedömer att kommunens åtgärder inte är nog kan Socialstyrelsen ställa krav på fler åtgärder.

Nämnden svängde
- Just nu fokuserar vi på vilka åtgärder som nämnden har vidtagit eller planerat, men om vi anser att de behöver göra ytterligare utredning kan vi kräva det, säger Annebritt Gustavsson.

Efter att media uppmärksammade fallet, där de två undersköterskorna fick arbeta kvar på arbetsplatsen efter lex Sarah-anmälningen, svängde vård- och omsorgsnämnden och stängde av undersköterskorna.

De är bland annat anmälda för att ha tryckt tillbaka en spya in i munnen på en vårdtagare, agerat mycket hårdhänt och tilltalat en vårdtagare kränkande. Nu har även chefsåklagare Torsten Angervåg tagit upp fallet, och han vill undersöka om det har begåtts ett brott som hör under allmänt åtal.

Svar i september
Nämnden har fram till september på sig att uttala sig i frågan. Den långa svarstiden beror enligt Annebritt Gustavsson på att nämnden har sommaruppehåll.

- De måste få en chans att utreda ordentligt, därför har de så lång tid på sig att svara, säger hon.