- Vi ser allvarligt på de händelser som kommit fram i media, säger Annebritt Gustavsson som är inspektör på Socialstyrelsen.

Nu ska vård- och omsorgsnämnden redovisa hur den tänker motverka att något liknande händer igen på kommunens äldreboenden. Socialstyrelsen har också begärt en kortfattad beskrivning av händelserna. Om man bedömer att kommunens åtgärder inte är nog kan Socialstyrelsen ställa krav på fler åtgärder.

- Just nu fokuserar vi på vilka åtgärder som nämnden har vidtagit eller planerat, men om vi anser att de behöver göra ytterligare utredning kan vi kräva det, säger Annebritt Gustavsson.

Svar i september

Nämnden har fram till september på sig att uttala sig i frågan som även har uppmärksammats av chefsåklagare Torsten Angervåg. Den långa svarstiden beror enligt Annebritt Gustavsson på att nämnden har sommaruppehåll.

- De måste få en chans att utreda ordentligt, därför har de så lång tid på sig att svara, säger hon.