Socialen: "Ibland blir det så"

Ibland hamnar personer mellan stolarna när kommunen och Arbetsförmedlingen lutar sig åt olika lagar och förordningar, enligt Pernilla Thott Ljung, kontorschef.

23 juli 2017 14:00

Jörgen Anderssons skuld till sin familj byggs upp för varje dag som han inte har några pengar. Han kan varken köpa mat eller betala sin bostadsavgift, eftersom han nekas ekonomiskt bistånd. Trots att arbetsförmedlingen hävdar att han har behov av hjälp.

– Ibland blir det så mellan olika myndigheter, vi har socialtjänstlagen och Arbetsförmedlingen har sina förordningar. Vi samverkar på många nivåer och forum, eftersom vi vet att det kan bli så här, säger Pernilla Thott Ljung, kontorschef för arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret i Norrköping.

Efter ett beslut från socialtjänsten har individen alltid rätt att överklaga till förvaltningsrätten, vilket Jörgen Andersson nu har gjort. En process som kan ta flera månader.

Pernilla Thott Ljung kan inte uttala sig om det enskilda fallet, men berättar att de hela tiden arbetar för att sånt här inte ska ske, och när det händer är det viktigt med dialoger.

– Vi jobbar systematiskt med att minimera såna här situationer, som på ungdomskontoret där numer alla som arbetar med ungdomar på ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen sitter tillsammans i samma lokaler.

Lars Stjernkvist (S), kommunalråd, har uppmärksammats om Jörgen Anderssons situation och säger att det är uppenbart att kontakterna mellan kommun och arbetsförmedlingen inte har fungerat.

– Arbetsförmedlingen har sagt att han borde få stöd, och kommunen har sagt nej. Det man behöver göra är att de ansvariga pratar med varandra, det kan vara så att arbetsförmedlaren har fått fram uppgifter som kommunen inte har, säger Lars Stjernkvist och berättar vidare att det finns ett utvecklat samarbete mellan socialkontoret och arbetsförmedlingen i syfte att de som behöver stöd ska få det.

– Därför är det så oerhört viktigt att samarbetet mellan myndigheter fungerar. Där kan politiken komma in och se luckorna som finns, det är väldigt bra att få prata med personer som hamnar i kläm, för att se vad som hänt och vad vi kan göra för att det inte ska ske igen, säger Lars Stjernkvist.

Under tiden som överklagandet processeras sitter Jörgen Andersson fast mellan myndigheterna, utan inkomst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Monica Hansson

Ämnen du kan följa