Snart avgörs Eons öde i Inre Hamnen

Planerna på Inre Hamnen som attraktiv ny stadsdel i innerstan tar små steg framåt. Men kommunen har mycket arbete och stora kostnader kvar innan spaden kan sättas i jorden.

20 januari 2015 09:51

– Det är värt arbetet för att kunna genomföra visionen om en attraktiv och hållbar stadsdel nära vattnet. I dag är det här en del av vår innerstad som är grå och trist och med stora föroreningar. Nu har vi chans att förändra det, säger projektledaren för Inre Hamnen, Fredrik Wallin på kommunens stadsbyggnadskontor. Där är man angelägen att tidsplanen ska hålla så att den nya stadsdelen är klar, när Ostlänken är färdigbyggd.

NT har vid flera tillfällen berättat om de hinder som måste övervinnas och vilka gigantiska kostnader vi talar om innan det är klart.

En av de stora stötestenarna är Eons hetvattencentral som ligger mitt i området och utgör ett orosmoment eftersom länsstyrelsen menar att det måste finnas ett skyddsavstånd på 300 meter kring en anläggning av det här slaget.

Kommunen har därför sagt upp tomträttsavtalet med Eon och vill att hetvattencentralen avvecklas och flyttar till en annan plats. Men för Eon skulle det innebära kostnader på långt mer än 250 miljoner kronor att flytta centralen varför man överklagat uppsägningen till mark- och miljödomstolen.

Båda parter är medvetna om att hetvattencentralen behövs eftersom den ser till att ingen inte fryser inomhus under kalla vintrar. Men kommunen vill helst se den någon annanstans än där den nya attraktiva stadsdelen ska växa fram. Under hösten har man därför gemensamt gjort en kunskapsinventering mellan kommunen och Eon.

– Vi har ju ett gemensamt intresse av att utveckla staden, för oss innebär ju en stadsutveckling nya affärer till exempel. Därför tyckte vi att det var viktigt att försöka nå en samsyn kring vilka alternativ som finns. Vi vill vara förberedda den dag utslaget kommer i mark- och miljödomstolen, säger Eons regionchef Björn Persson.

Bland annat har man besökt i Limhamn i Skåne där en liknande situation nyligen har kunnat lösas med tillsynsmyndighetens godkännande. Hus har byggts närmare än 300 meter till en hetvattencentral, som har fått ligga kvar trots att ytterligare ett faromoment eftersom bränslet till anläggningen kommer med bil. I Norrköping kommer det i en ledning under strömmen.

Eon har också framfört att ett alternativ kan vara att söka ett nytt miljötillstånd som är mer anpassat till den nya situationen, där minskat buller, inga rökutsläpp och en mer begränsad tomtyta ingår som ingredienser.

Mark- och miljödomstolens beslut kommer förhoppningsvis i vår och det blir avgörande hur man går vidare.

– Får Eon rätt och kan stanna kvar har vi nu argument för att det kan fungera. Området runt hetvattencentralen ska bli parkmark, men bostadshusen ligger i planen idag närmare än 300 meter, säger Fredrik Wallin.

Om kommunen vinner och Eon tvingas flytta kommer kommunen redan nu att söka efter en lämplig plats längre norrut där den nya centralen kan byggas så att man är förberedd.

Att Inre Hamnen är ett attraktivt område att exploatera har han fått flera bevis på. Kommunen har inbjudit till en så kallad Byggherresamverkan, som rönt stort intresse runt om i landet. Hela 60 svar har kommit in. Ett helt nytt sätt att involvera arkitekter, byggbolag och fastighetsägare tidigt i processen i utformningen av den nya stadsdelen:

– Det ska bli spännande att se hur det går. I maj ska gruppen vara utsedd, säger Fredrik Wallin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!