SMHI: Det blir allt mindre snö

– Långsiktigt går det mot mindre och mindre snö i Sverige på grund av växthuseffekten. Det säger Lennart Wern som står bakom en ny rapport från SHMI som redogör för snömängden och antalet dagar med ihållande snö i Sverige under de senaste 110 åren.

11 februari 2015 08:05

Snödjupet har i snitt minskat med mellan 10 och 20 centimeter i landet. Sammanställningen har gjorts med hjälp av data från 41 mätstationer runt om i hela landet. Man har sedan mätt snödjupet med en måttstock eller liknande redskap, och det här tog man alltså i system redan under tidigt 1900-tal. Sedan dess har observatörer gått ut och mätt djupet kl 7 på morgonen i den mån det har gått. Och de får allt mindre snö att mäta, utom i Norrland där det på det stora hela inte skett några förändringar.

Det är inte helt oväntat i just Norrland som den djupaste snön mättes upp. Det absoluta rekordet går att datera till 1926 och då mätte man upp nästan 3,3 meter uppe i Kopparåsen utanför Abisko. Antalet snötäckta dagar har också minskat under årens lopp. I Götaland och Svealand får vi i snitt vara utan snön 20 dagar färre jämfört med 1990. Värt att notera är att vintern 2013-2014, som väl de flesta minns som ganska tam, mycket riktigt var den vinter med minst antal snödagar i såväl Svealand som södra Norrland.

Tittar vi närmare på Östergötland ligger mätstationen i Linköping närmast till hands, och här ser vi liknande tendenser som rapporteras i stort kring Götaland och Svealand, nämligen att östgötarna var mer bortskämda med snö på 20- och 30-talet. De senaste tio åren har mängden varierat rejält, men vintern 2009-2010 kom det stabila 71 centimeter, vilket också är den högsta uppmätta snömängden i regionen. Två år senare föll det något mer modesta tio centimeter snö.

– I Östergötland har det skett en minskning under de senaste 50 åren, precis som i resten av Götaland, bekräftar Lennart Wern.

Man har också mätt störst snödjupsökning (hur mycket snö det har fallit från en dag till en annan). Norrköping innehar rekordet i Östergötland. Det var ett tag sedan, ska sägas. Det var under vintern 1977 som det skedde en ökning med 48 centimeter över natt i stadsdelen Sörby. Sedan dess har de största ökningarna skett främst i de nordligare delarna av landet, och i synnerhet Norrlandskusten. Det beror på att kraftiga snöbyar bildas genom att kalluft tillförs fukt från det jämförelsevis varma havsvattnet. Ifjol var det Mårtensboda utanför Skellefteå som hade den största ökningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!