Skulle sparkas – sa upp sig

En anställd i Norrköpings kommun höll på att bli uppsagd på grund av olämpligt uppträdande i tjänsten, men valde att själv säga upp sig.

20 juli 2017 16:00

Det handlar om en undersköterska på en av kommunens gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. I början av april fattades beslut om att stänga av medarbetaren under tiden som en utredning om eventuella disciplinära åtgärder gjordes. Beslutet att starta en arbetsrättslig process togs efter att en Lex Sarah-utredning inletts, alltså en utredning om missförhållanden eller risk för missförhållande utifrån de boendes perspektiv.

Några veckor senare fattade kommunen beslut om att ge medarbetaren en skriftlig varning. I den står att kommunen kunde överväga en uppsägning om det olämpliga uppträdandet fortsatte.

Knappt två månader därefter varslades medarbetaren om uppsägning av personliga skäl enligt §30 i Lagen om anställningsskydd. Enligt protokollet från överläggningarna, som är daterat i början av juli, motsatte sig Kommunal uppsägningen.

I det läget valde medarbetaren att själv säga upp sig och begärde sex månaders lön i avgångsvederlag, vilket kommunen accepterade. Ett engångsbelopp på 134 000 kronor betalas ut.

Vad det olämpliga uppträdandet bestått i framgår inte av de handlingar som finns diarieförda hos kommunen. Enhetschefen på gruppboendet och områdeschefen förklarar att de inte kan uttala sig i ärendet. Lex Sarah-utredningen är ännu inte helt slutförd. Därmed finns inga offentliga handlingar i den ännu.

Personaldirektör Per-Olov Strandberg hänvisar till personalsekretess:

– Vi brukar inte gå in på skälen för det vi gör. Vi har bedömt att den här personen inte ska jobba hos oss. Det handlar om bemötandefrågor.

Fackförbundet Kommunal meddelar att facket inte uttalar sig om medlemmar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa