Patienten lämnade in en anmälan efter undersökningen som varit både smärtfylld och plågsam. Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg(IVO) tillvägagångsättet i ett nytt beslut. De bedömer att bedövningen inte gjorts på rätt sätt då patienten fått den för sent. Det här resulterade i att undersökningen som resulterade i att läkarna hittade en tumör i tjocktarmen blev mycket smärtsam. Händelserna ägde rum på våren 2017 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Vårdgivaren har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut.