Det handlar om pengar som ligger kvar centralt och som enheter kan ansöka om för elever som behöver extra stöd, utöver det skolorna förväntas klara med sina egna budgetar. I årets budget fanns 67 miljoner kronor till detta. Kostnaden ser ut att hamna på 110 miljoner.

– Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för alla elever att klara skolan. Därför har vi behövt anställa mer personal. Eftersom kostnaderna har ökat kraftigt under hösten har omfattningen blivit tydlig först nu, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Orsakerna till de ökade kostnaderna ska analyseras noggrant.

En åtgärd har redan genomförts. Tidigare har enheten satt in stödet och fått besked om pengarna i efterhand. Nu är det tvärtom, men Sofie Lindén betonar att elever som har rätt till stöd måste få det.

Den här kostnaden har ökat successivt under de senaste fyra-fem åren, berättar skolkommunalrådet Olle Johansson (S).

Borde ni ha avsatt mera pengar till detta?

– Vi hade en diskussion om vad som var en rimlig nivå, säger han.

Nu måste det ses över igen.

– Behoven finns uppenbarligen och vi måste fundera över vad som är rimligt för 2018.

Utbildningsnämndens budget för 2018 är på över tre miljarder kronor. Om kostnaden för stödet ökar gäller det att se över möjligheten att omfördela pengar inom nämnden. Om det anses omöjligt kan nämnden gå till kommunfullmäktige och försöka få mera pengar i en tilläggsbudget.