Ska bli bättre förberedda för krig

Regeringen vill att landets kommuner ska ta ett större ansvar för invånarna i händelse av krig. Trots att det innebär större kostnader tycker Richard Tjernström, säkerhetsansvarig i Norrköping att det är bra.

– Vi har en förändrad världsbild, säger han.

15 december 2016 13:17

För drygt ett år sedan beslöt regeringen att återinföra civilt försvar. Detta till följd av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Häromdagen skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut ett brev till kommunernas säkerhetschefer med krav på ökad krigsberedskap.

LÄS MER: Vilket är ditt närmaste skyddsrum

Ett brev som Richard Tjernström, säkerhetsansvarig i Norrköpings kommun inte tagit del av.

– Jag kan därför inte förhålla mig till riktigheten i det, säger han.

I brevet står bland annat att statens förväntningar på kommunernas förberedelser för verksamheten under höjd beredskap kommer att öka. Exakt hur är fortfarande oklart. Men det kommer att ställas krav på: "operativt tempo, beslutsfattande, informationsdelning, kriskommunikation, flexibilitet, robusthet och att hantera hemliga uppgifter"

Richard Tjernström säger att kraven inte kommer som någon nyhet.

– Redan den 10 juni presenterade MSB och Försvarsmakten en rapport där de understryker vikten av en gemensam grundsyn på totalförsvaret.

En del av de specifika krav MSB ställer är att: kommunerna ska öka säkerhetsskyddet, delta i försvarets krigsövningar, vara med på försvarskurser, och medverka till att skyddsrummen blir fler. Dessutom får kommunerna inte längre avveckla eller sälja ledningscentraler i bergrum.

I veckan har flera av Sveriges kommuners säkerhetsansvariga uttalat sig kritiskt om det ökade ansvaret. Främst för att det kommer att innebära extra kostnader. Något Richard Tjernström inte oroar sig för.

– Vi har ett bergrum - Grävlingen. Det är en stor anläggning och underhållet är inte avyttrat. Förövrigt har vi en förändrad världsbild med en utökad hotbild, och då måste vi anpassa oss, säger han.

Enligt Svante Werger, informationschef på MSB, kommer kommunernas kostnader inte att öka dramatiskt. I alla fall inte till en början.

– Staten har hittills haft väldigt låga förväntningar på kommunerna. Men det kommer att komma ökade förväntningar. Och då får vi se hur de ska finansieras. Nuvarande regelverk råder fram till 2018. Men det kan komma att ändras tidigare, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Wernström