Sjuksköterskor hyrs in för att rädda hemsjukvården

Sjuksköterskor och fordon hyrs in i sommar. Så räddar kommunen hemsjukvården. Kritiken är hård mot bristande kapacitet.

8 juli 2014 09:16

Patienterna är alldeles för många och sjuksköterskorna för få. Vårdförbundet klagar på dålig arbetsmiljö.

Nu löser kommunen krisen med att hyra in sjuksköterskor och undersköterskor från bemanningsföretag.

Blir det inte dyrare?

–Jo, visst blir det dyrare än att anställa själv, svarar verksamhetschefen Helena Axestam.

Budgeten för hemsjukvården är 50 miljoner kronor. Av dessa läggs 1 miljon kronor på inhyrd personal.

Kommunen tog över hemsjukvården från landstinget i januari. Då bedömdes att man hade tillräckligt många sjuksköterskor som kan besöka patienten i hemmet.

–Men snart visade det sig att hembesöken var långt fler än beräknat, cirka 60 procent. Patienterna var långt fler än vi planerat för. Det handlade om 25 procent fler patienter i länet, och störst är problemen i Norrköping.

Helena Axestam försvarar underbemanningen. Under våren försökte man rätta till bristerna.

–Därför kom vi i gång för sent med att planera för sommaren.

Åtta sjuksköterskor anställdes för att börja under sommaren. En rekryteringskampanj gav cirka trettio intresserade.

–Hur många som måste hyras in vet bara enhetscheferna. Men de är relativt få, uppger Helena Axestam.

Kommunen har också hyrt in tre bilar som började rulla 1 juli och två elcyklar. Dessutom får anställda extra ersättning under sommaren.

–Det är medarbetare som tar extra arbetspass och därför ersätts extra. Bland annat har ett par skolsköterskor gått in och arbetat på sitt sommarlov.

I sommar införs nya särskilda rutter för att dela ut medicin. Undersköterskor ger insulin och läkemedel så att sjuksköterskorna kan koncentrera sig på annat.

För att möta trycket tas en semestervikarie in som enhetschef. Under våren ökade man med en tredje samordnare. Hemsjukvården har också förstärkts med en områdeschef.

Med facit i hand vad gick fel?

Arbetet att ta över hemsjukvården påbörjades 2011. Situationen då låg till grund för besluten som fattades i landsting och samtliga kommuner. Siffrorna och beräkningarna blev inte bra för Norrköping. Antagandet att kommunens sjuksköterskor skulle ta över 1000 patienter slog fel, hävdar Helen Axestam.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Waxegård