"Situationen är inte unik för Norrköping"

Det är kostsamt att driva flyglinjer från regionala flygplatser i Sverige ner till Europa – och det är ovisst om någon kan och vill ta över linjen Norrköping–München, i alla fall utan någon form av stöd.

21 februari 2019 18:00

– Situationen är inte unik för Norrköpings flygplats, säger Peter Larsson, vd för samarbetsorganet Svenska regionala flygplatser AB.

– Det finns en negativ trend som alla regionflygplatser känner av och det är mycket svårt att få lönsamhet, säger han.

I början på 2000-talet hade SAS fem avgångar i veckan från Norrköping till Köpenhamn. Men 2002 lade flygbolaget ner alla så kallade matarflygningar – det vill säga när ett flygbolag tar passageraren från exempelvis Norrköping till München för att man därifrån ska kunna åka vidare ut i världen.

Om ett stort flygbolag kan trafikera hela sträckan från Norrköping ut i världen är passageraren kund hos samma bolag hela vägen. Men det stora flygbolaget kan även låta mindre bolag sköta matartrafiken till de stora flygplatserna i Europa. Men den typen av konstruktion leder ofta till att matarbolagen inte klarar lönsamheten, när ersättningen från det stora bolaget blir för låg.

Efter att SAS lämnade Norrköping trafikerade i stället bolaget Skyways flygplatsen – och det var då som passagerarantalet började sjunka. Sedan kom Cimber som började trafikera Köpenhamn och senare även München och Helsingfors.

Ett par år senare gick såväl Cimber som Skyways och Cityairline i konkurs och då dök Nextjet upp för att köra Norrköping–Köpenhamn. De blev kortvariga.

SAS gjorde också ett nytt försök med linjen Linköping–Köpenhamn, men drog sig sedan helt bort från regionen.

Branschen väntar just nu på svar på hur den här typen av problem ska tacklas.

– Snart presenteras den statliga utredningen, Flygplatsöversynen, och vi hoppas väldigt mycket på den. Kommer vi åt de ekonomiska problemen är mycket löst och vi måste börja betrakta flyget som en typ av kollektivtrafik precis som vägar och tåg, säger Peter Larsson.

– I Norge och Finland ser staten flygplatserna som en del av ett sammanhållet system och det måste vi börja göra här också.

Reguljärflyg pressas hårt av lågprisflyg och nu återstår att se om någon annan aktör vill satsa på ett matarflyg från Norrköping ner till någon av de stora flyghubbarna – som exempelvis München, Frankfurt eller möjligen London. På samma sätt som Linköping i dag har en sån linje till Amsterdam.

– Det bästa skulle vara om något av de stora flygbolagen, exempelvis Lufthansa, valde att köra matarflyg i egen regi från Norrköping, säger Thomas Sjölander, som tidigare jobbade med den regionala flygutvecklingen.

– Om både Norrköping och Linköping har reguljärflyg till Europa blir det priskonkurrens. Men om en av de två flygplatserna blir ensam om trafik till någon av de stora Europa-hubbarna riskerar biljettpriserna att öka, säger han.

Thomas Sjölander menar också att prismodellen i dag gör det svårt för matarbolagen och att en väg för att nå lönsamhet kan vara att matarflyget hämtar passagerare på flera svenska flygplatser innan det vänder ner mot Europa.

Analyser har visat att mängden flyg till och från en region påverkar tillväxten positivt, men även andra faktorer måste vägas in när man planerar framtiden för en regional flygplats. Klimatfrågan är nu en del av flygdebatten och Brexit är också något som flygbolagen måste hantera.

Ett tuff situationen sammantaget, konstaterar Peter Larsson.

– Flygbolagen har det knapert och det påverkar naturligtvis flygplatserna. Vi måste ha en ekonomisk modell som fungerar för alla regionflygplatser. De tar ett stort gemensamt nationellt ansvar, säger han.

Fotnot: Flygplatsöversynen ska se över statens långsiktiga roll som stödgivare till icke-statliga flygplatser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson

Ämnen du kan följa