Sex timmars arbetsdag överst på listan

Kommunistiska partiet är ett av fyra partier som i höstens val utmanar dem som redan sitter i fullmäktige. Förstanamnet Erik Pettersson vill bland annat införa sex timmars arbetsdag för kommunens anställda.

6 augusti 2018 10:45

Partiet har ställt upp i kommunvalet de senaste tre gångerna och fått som mest knappt 400 röster. Det var 2006. I årets val finns en ny spärr som gör att det i Norrköping krävs minst tre procent av rösterna för att komma in i fullmäktige. Utifrån valdeltagandet 2014 innebär det att partiet skulle behöva mer än tiofaldiga resutaten då.

– Vi vill vara ett radikalt arbetar- och vänsterparti i Norrköping. Om tillräckligt många tycker att det är bra så kommer vi in i fullmäktige, säger Erik Pettersson.

Men han pratar också om partiets fackliga- och opinionsmässiga arbete, allt handlar inte om att sitta i parlamentariska församlingar.

I partiets program står att arbetarklassen måste vara beredd på väpnad kamp.

Vad betyder det?

– Jag tycker att det är en lite olycklig formulering. Att det skulle handla om en väpnad kupp skriver jag inte under på, men det är väl så det kan misstolkas.

Partiet mål är att kapitalismen ska avskaffas och ersättas av ett arbetarstyrt, socialistiskt samhälle. Han pratar om ett demokratiskt opinionsarbete och om ett läge när det finns en majoritet som vill ha något annat än det kapitalistiska samhället.

– Om det då finns en minoritet som vill bevara sina privilegier och tar till vapen så måste demokratin skydda sig själv, säger han.

Hans hjärtefrågor är arbetarrättigheter och allas rätt till arbete.

Om han skulle komma in i kommunfullmäktige är sex timmars arbetsdag för kommunanställda den fråga han skulle lyfta först.

Vilka skulle du börja med?

– Där behovet är som störst. Det är där sjukfrånvaron är som störst för där är det som tyngst.

På han lista finns också stopp för privatiseringar, till exempel den som genomförts inom hemtjänsten den senaste mandatperioden och gör att personer med hemtjänst själva kan välja utförare.

Krav på kollektivavtal i kommunens upphandlingar är en annan viktig fråga, tycker han. Och bostadspolitiken.

– Med en social bostadspolitik bygger man för vanliga människors behov. Nu bygger man för profit. Vi vill göra om Hyresbostäder till en icke vinstdrivande stiftelse för att bygga för vanliga Norrköpingsbor.

Under nästa mandatperiod lär frågan om uträtningen av spårvägen mellan Ljura och Söder Tull – Ljuralänken – komma upp igen.

– Behövs satsningar på kollektivtrafiken för att binda ihop staden måste de göras, säger Erik Pettersson, men han är inte säker på att Ljuralänken är en satsning som verkligen behövs.

När det gäller kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen undrar han hur stort Norrköpingsbornas behov av de avgångar som finns från den egentligen är.

– Man får väl väga miljöskäl och kostnader mot varandra. Det finns en flygplats i Linköping. Om kommunikationerna emellan blir bättre ser jag ingen anledning att ha flygplatsen här. De pengarna skulle göra bättre nytta till exempel för att ge anställda kortare arbetstid.

Hur ser ni på kommunalskatten?

– Vi är inte beredda till uppsägningar och nedskärningar, säger han och ser en annan lösning än att höja kommunalskatten.

– Egentligen är det bara att ta pengarna från de som har mest och öka bidragen från staten till kommunerna.

Han tycker att en rad skatter borde höjas.

Enligt partiets program ska borgarklassen fråntas sitt kapital.

Vilka utgör borgarklassen?

– Det är de rikaste i samhället. Det är de som styr genom sitt ägande, som genom en stor ansamling av kapital kan styra genom att sätta press på demokratiska församlingar.

Kommunistiska Partiet

Erik Pettersson, 37 år och boende i Smedby, är första namnet på listan. Totalt består den av tolv namn, åtta män och fyra kvinnor.

Kommunistiska Partiet har rötter tillbaka till 1917 då Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildades efter en utbrytning från Socialdemokraterna. Parti har splittrats och namn bytts flera gånger. 2005 ändrades namnet från Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) till Kommunistiska partiet.

I partiets program finns bland annat utträde ur EU, förstatligande av samhällsnyttiga funktioner, höjd skatt på bland annat vinster och förmögenhet samt förbud mot bemanningsföretag.

Partiet ställer inte upp i valen till regionen och riksdagen, men i ett antal kommunval.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa