Ser ett glapp mellan väljare och politiker

Sven Knutsen vill se en förnyelse av demokratin och han är försiktigt positiv till den omdiskuterade Ljuralänken. Han representerar Medborgerlig Samling, ett av de nya partier som hoppas komma in i kommunfullmäktige.

3 augusti 2018 20:00

Under nästa mandatperiod lär frågan om Ljuralänken, alltså uträtningen av spårvägen från Ljura till Söder Tull, avgöras.

– Jag är försiktigt positiv, om allt går rätt till, säger Sven Knutsen, men förklarar att han vill att Vasaparken och träden bevaras.

För ett år sedan gick han med i Medborgerlig Samling, utan att ha varit aktiv i något annat parti tidigare. Han säger att hans hjärtefråga är samma som partiets –  att förnya och revitalisera demokratin. Framförallt är det rikspolitiken som partiet riktar in sig på.

– Det finns ett glapp mellan väljare och politiker.

Om han själv kommer in i fullmäktige vill han arbeta för att fler engagerar sig i politiska frågor och han vill titta mer på systemet med medborgarförslag. I sitt arbete på Arbetsförmedlingen ser han konsekvenser av bostadsbristen och han ser ett sysselsättningsglapp mellan infödda svenskar och invandrade svenskar. Det tycker han är två andra viktiga frågor.

Ni har inget lokalt program för Norrköping - varför?

– Vi har inte hunnit med det riktigt.

Han har inga färdiga åsikter i alla kommunpolitiska frågor. Den om kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen passar han på.

– Men kanske borde man titta på en gemensam flygplats för Linköping och Norrköping, säger han och vet att det är tankar som funnits tidigare och då förkastats.

Hur ser du på kommunalskatten.

– Vi är ett borgerligt parti, säger han och ser det som självklart att han är för en skattesänkning på sikt.

I det nationella programmet står bland annat om en minskning av offentligt stöd till föreningar, till exempel från kommuner.

– Det offentliga ska hålla på med kärnverksamheten och inte finansiera vuxnas fritid.

Det står också att etniska och religiösa kulturföreningar inte ska få något offentligt stöd alls.

– Allt stöd är villkorat och det innebär en möjlighet för till exempel kommunen att påverka föreningarna. Dessutom kan sådana här föreningar försvåra integrationen.

I programmet föreslås en rad skärpningar i asylrätten och i migrations- och integrationspolitiken. Till exempel finns förslag om att förbjuda alla slöjor på elever till och med högstadiet och ett förslag om ett omedelbart förbud för "religiöst förknippad klädsel om otvetydigt demonstrerar ett avståndstagande från den sekulära staten, såsom burka, niqab och chador" inom offentlig sektor och grundskolor. Sådan klädsel ska heller inte tillåtas i offentliga miljöer eller på allmän plats.

– Det går tillbaka på vår syn om att samhället ska vara sekulärt. För ett fungerande samhälle måste vi komma överens om vissa grundläggande spelregler och för oss är det är naturligt att luta oss mot de västerländska värderingarna om individens frihet, yttrandefrihet, religionsfrihet, jämställdhet mellan könen. Plagg som signalerar avståndstagande från de värderingarna måste motverkas, säger Sven Knutsen.

Medborgerlig Samling beskriver sig i programmet som ett liberalkonservativt parti.

– Vi är liberala i livsstilsfrågor och ekonomi och konservativt genom att vi vill ta vara på erfarenheter och bevara det som är bra i syfte att öka friheten för individen.

Han ser de andra borgerliga partierna som de mest naturliga samarbetspartierna om hans parti kommer in i fullmäktige.

– Men vi är öppna för att samarbeta med alla de demokratiskt valda partierna i sakfrågor där man kan komma överens.

Medborgerlig Samling

Sven Knutsen, 46 år, bosatt i Ljura är första namnet på partiets lista med totalt tre namn, alla män.

Partiet bildades 2014 under namnet Borgerlig Framtid och bytte 2016 namn till Medborgerlig Samling efter att den tidigare ordföranden uteslutits och en konflikt uppstått om rättigheten till partiets webbsidor och mailadress.

På partiets program finns bland annat förslag om en direktvald borgmästare i kommunerna, om rätt att kräva fullständig anpassning i stället för integration av dem som kommer till Sverige samt om en mer teoretisk och en mer praktisk linje på grundskolans högstadium..

Det här är första gången partiet ställer upp i kommunvalet i Norrköping. I valet 2014 fick partiet några få röster i riksdagsvalet, utan att ha någon förtryckt valsedel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa