Sanningen bakom rostiga husen

Två hus i rostig plåt på Nya torget i Norrköping har fångat många förbipasserandes intresse den senaste tiden. Vad är det för hus? Är de fula eller snygga?

20 september 2017 07:30

På varsin sida om Nya torget står de två små husen som är inklädda med så kallad cortenplåt. Husen kallas entrébyggnader och innehåller trapp och hiss ner till parkeringsgaraget under torget.

– Det är vi som har byggt husen men jag kan inte påstå att dom är snygga, säger Tomas Aldén, platschef Sefab. Plåten är av en typ som ska rosta snabbt innan processen stannar av. Det är ett material som verkar vara lite inne just nu bland arkitekter.

Det är arkitektbyrån Semrén & Månsson i Stockholm som har skapat entrébyggnaderna på Nya torget och de första skisserna gjordes för flera år sedan.

– Cortenplåten tycker vi är ett naturmaterial som passar väldigt väl med torget och bostäderna som byggs, säger Lena Fagle, arkitekt hos Semrén & Månsson. I bottenvåningen på de tre huskropparna ska det användas en kopparmetallic som kommer gå fint ihop med entrébyggnaderna.

Arkitekten menar att det fortfarande är för tidigt att bedöma hela miljön eftersom allting inte är klart. Entrébyggnaderna kommer att integreras med husen, torget och växtligheten när kvarteret står klart.

– Plåten har en varm kulör som vi tycker om, säger Lena Fagle. Det som kan uppfattas som brutalt idag kommer att smälta in i helheten.

I garaget finns 181 parkeringsplatser klara och den här veckan startar nästa del av projektet. Den grusade stora yta som är parkeringsgaragets tak ska få markbeklädnad.

Cortenplåt som får rosta i det fria utvecklar ett jämnt och tätt oxidskikt på stålytan. Skiktet sitter fast och hindrar fukt från att tränga in och orsaka korrosion. På detta sätt utvecklar stålet ett effektivt atmosfäriskt rostskydd som minskar korrossionsangrepp.

Källa: Rörtillverkaren Starpipe

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson