Säkrare ambulanssjukvård i Norrköping

Nattjouren försvinner för ambulansförarna och Norrköping får en egen lättvårdsambulans. Det är några av nyheterna när Landstinget i Östergötland snart ska beställa ambulanssjukvård.

17 december 2014 07:40

Idag är det Premedic som sköter ambulanssjukvården i östra länsdelen men nu sker en upphandling för åren 2016-2020 och i mars tar Landstinget beslut om vem som ska få uppdraget.

Landstinget vill stationera en ny lättvårdsambulans i Norrköping av samma arbetsmodell som finns bland annat i Västra Götaland.

– Lättvårdsambulansen ser ut ungefär som en vanlig ambulans och bemanningen är en sjuksköterska, säger Magnus Käck, prehospitalvård på landstinget. Den kan bland annat användas till transporter mellan sjukhusen och den gör att vi kan hålla tiderna bättre och använda de ordinarie ambulanserna mer effektivt.

Landstinget har besökt Borås där lättvårdsambulanserna används och ambulanserna kan ge samma behandling som idag.

En annan nyhet i upphandlingen är att nattjouren försvinner. Ambulansförare har tidigare jobbat så långa pass att säkerheten inte har varit helt tillfredsställande men nu ska långpassen bort.

– Vi kommer också att kräva fyrhjulsdrift på de ambulanser som är på enbilsstationer, säger Magnus Käck. Det är också en förändring för säkrare ambulanssjukvård.

Krav på utryckningstider finns redan idag med i de krav som Landstinget i Östergötland ställer på utföraren.

– Ambulansen ska i 75 procent av alla utryckningar nå fram till patienten inom tio minuter, säger Magnus Käck.

Anbudstiden går ut i februari och landstinget utser ny utförare i mars.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!