Så påverkas djur och natur av skogsbränder

Trots att många djur och växter påverkas negativt finns det några arter som gör tummen upp åt skogsbränderna.

5 augusti 2014 10:58

Under juli månad har Östergötland, liksom flera andra delar av Sverige, drabbats av många skogsbränder. Det torra och varma vädret har gjort att det bara krävs en gnista för att olyckan ska vara framme. Och det är inte bara räddningstjänsten som har det tufft i dessa dagar. Skogsbränderna påverkar också natur och djurliv kraftigt.

– I Sala till exempel, där det är en så kraftig skogsbrand nu kommer vissa djurarter att minska dramatiskt en tid framöver. Det kommer dröja innan de kan kolonialisera området igen och den nya miljön kommer att bli annorlunda, säger Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.

Hur stor chans ett djur har för att klara sig undan en skogsbrand beror framför allt på hur bra djuret är på att förflytta sig. Ett rådjur klarar sig till exempel bättre än en skalbagge. Men det finns också djur och växter som är beroende av att skogsbränder uppstår.

– De flesta brandgynnade djur är insekter av olika slag. De lägger sina ägg i kolet som finns kvar efter en brand. På senare tid har man ibland genomfört speciella naturvårdsbränningar för att gynna de här ofta ovanliga arterna.

Skogsbräånder har alltid förekommit i våra skodar men de bränder som uppstår idag är ofta mycket kraftigare än förr i tiden. Didrik Vanhoenacker har en förklaring och han menar att det beror på människan.

– Nu har människorna skött skogarna de senaste hundra åren och aktivt försökt släcka skogsbrander. Det innebär att skogar som utan människans skötsel skulle ha brunnit kanske vart femte år, inte brunnit, säger han och fortsätter:

– Om det skulle ha brunnit oftare så hade kvistar och pinnar brunnit bort hela tiden och då blir branden inte lika kraftig. Men har man skött skogen så att det inte har brunnit så har mer brännbart material samlats på marken och elden har mer material att brinna i.

Hur lång tid tar det innan naturen återhämtar sig efter en kraftig brand?

– Om man med återhämtar sig menar att miljön ska bli som innan så tar det säkert hundra år. Det tar tid bara för träden att komma till platsen igen och sedan ska de växa och bli lika stora som innan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Albin Wiman