Så mycket mer vill nämnden ha

För att klara bemanningen på demensboenden och utbyggnaden av särskilda bostäder behöver vård- och omsorgsnämnden många miljoner mer de kommande åren.

21 maj 2018 20:44

Nu står ungefär 50 personer i kö för det som kallas LSS-boende, alltså boende för personer med vissa funktionsnedsättningar. Under förra året tvingades kommunen betala tolv miljoner i sanktionsavgifter för att människor fått vänta längre än vad som anses rimligt på en plats.

En enig nämnd har fattat beslut både om utbyggnadsplaner för särskilda boenden och om hur mycket pengar nämnden behöver få från kommunfullmäktige i de kommande års budgetar. Det här handlar om perioden 2019-2022.

I planen för LSS-boenden finns 86 nya lägenheter. Det blir en utökning med åtta platser nästa år, men det stora tillskottet kommer från 2020. Det året beräknas nämnden behöva 35 miljoner mer för att klara driften de här boendena och summan ökar åren efter.

– Det här är vad vi ser att vi behöver och frågan är om vi har något val, säger Eva-Britt Sjöberg (KD) som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Hon konstaterar att det egentligen skulle behövas 50 nya platser direkt, men att det inte är praktiskt möjligt. Det finns flera olika skäl till att bristen på platser har uppstått. Nu ser hon ändå att det finns tomter att bygga på och tror att planen kan kunna förverkligas.

För äldreomsorgen får nämnden varje år pengar baserat på antalet äldre i olika åldergrupper. De pengarna räcker emellertid inte när antalet platser på äldreboenden ökar.

Just nu bedöms antalet platser vara något större än behovet, efter tidigare års stora platsbrist. Nästa år blir det en utökning med ungefär 60 platser i byggen som redan är igång. För att nämnden ska klara driften av dem behöver den från 2020 ytterligare 30 miljoner kronor.

Sedan planeras ingen mer utbyggnad under perioden till och med 2022. Då kan det, som prognosen nu ser ut, möjligen finnas något för få platser igen, men ett nytt äldreboende planeras till 2023.

Sedan 2015 har kommunen fått statliga pengar för att öka bemanningen på demensboenden. I år är sista året för den statliga satsningen. Det innebär att nämnden behöver 27 miljoner kronor mer från kommunen nästa år om inte bemanningen ska behöva sänkas eller pengarna tas någon annanstans i nämndens budget.

Totalt begär nämnden 52 miljoner kronor mera nästa år jämfört med den preliminära budgeten på 2,4 miljarder kronor. Behovet fortsätter sedan att öka med ytterligare ungefär 50 miljoner per år fram till 2022.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa