Så fördelas tomterna i Inre Hamnen

På onsdagen presenterades tomtfördelningen i Inre Hamnen-projektet där det på sikt planeras för 2 000 nya bostäder, varav cirka 900 i första etappen.

28 september 2016 16:00

Åtta byggherrar utsågs av Norrköpings kommun i maj 2015 till att utforma den nya stadsdelen som byggs i spåren av Ostlänken, den nya järnvägen mellan Linköping och Järna som enligt planerna ska börja byggas nästa år. Bygget pågår till 2028, och under tiden ska Inre Hamnen förses med nya centralt belägna bostäder.

– Det är ett stort projekt för Norrköping, sa Inre Hamnens projektledare Fredrik Wallin som presenterade tomtfördelningen tillsammans med Martin Svensson, arkitekt vid Hauschild+Siegel, Malmö och Carl-Fredric Grönhagen, vd för Mannersons Fastighets AB, Linköping.

När åtta olika byggherrar vill bebygga ett begränsat attraktivt markområde, där de mest attraktiva tomterna erbjuder utsikt över vattnet, kan man ju förmoda att det blir dragkamp om de bästa bitarna. Och det var något som kommunens planerare också hade i åtanke:

– Byggherrarna har jobbat sedan i våras med att fördela tomterna. Om de inte skulle komma överens så skulle kommunen i vanlig ordning bestämma, sa Fredrik Wallin och tillade att tomtfördelningen har skett mellan de olika byggherrarna utan kommunens inblandning. Men eftersom kommunala bolaget Hyresbostäder är en av parterna, så har naturligtvis kommunen ändå haft insyn i det hela.

När kommunen inbjöd byggherrar till projektet hörde ett 40-tal bolag av sig, och nära 30 av dem ansågs intressanta nog att kontakta för att resonera om planerna. Av dessa valdes sedan åtta byggherrar ut.

Nå, hur kunde då byggherrarna enas om tomterna? Jo, de åkte på kick-off till Hamburg för att studera kanalnära bostäder. Det blir ju en kanal även i Inre Hamnen, men också badplats och båthamn.

– Vi hade ett antal kriterier: Alla skulle få en tomt mot Strömmen och etapperna byggs i olika steg, där alla är delaktiga, och då kom vi fram till att det inte fanns så många kombinationer, sa Carl-Fredric Grönhagen.

– Det var förvånansvärt enkelt att blanda hyres- och bostadsrätter, sa Martin Svensson.

Inre Hamnen kommer med tiden att tillföras kommunal service, som skola och förskola, och det blir möjlighet till kommersiell verksamhet. Några gamla fastigheter på Saltängen kommer att rivas och gasverkstomten måste saneras. När det är gjort väntas bygget av första etappen starta 2019, med inflyttning 2020.

– På ett års sikt ska vi ha ritat konkreta hus i stadsdelen, sa Fredrik Wallin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Johansson