På Bråvalla Love 2018:s officiella hemsida riktas ett stort tack till Upplev Norrköping för stöd och support. Frågan som många ställer sig efter initiativtagaren Daniel Åhs Karlssons politiska utspel är hur kopplingen ser ut mellan kommunen och den nya musikfestivalen.

Mattias Persson, evenemangsansvarig på det kommunala bolaget Upplev Norrköping, har svaret.

– Vårt stöd har bestått i lotsning och rådgivning. Jag har haft kontakt med Daniel Åhs Karlsson och svarat på de frågor han haft och gett råd. Men det finns inget ekonomiskt stöd, säger Persson.

Vilken typ av lotsning rör det sig om?

– Praktiska frågor, som till exempel hur man söker tillstånd, vilka handlingar som måste fyllas i.

Har han fått tillstånd till att arrangera festivalen i Folkparken, som ju är kommunal mark?

– Det är polisen som man vände sig till vid själva tillståndet. Sen ska det skickas på remiss till berörda instanser. Personligen har jag inte sett tillståndet.

Artikelbild

| Lotsar. Norrköpings kommun, i form av Upplev Norrköping, har lotsat och gett råd kring den nya musikfestivalen, men det finns inget ekonomiskt stöd.

Så han har egentligen inget tillstånd?

– Jag tror inte kommunen tagit del av de handlingarna än.

Artikelbild

| Obehag. Artisten Hardy Hum hoppar av Bråvalla Love 2018 efter att arrangören Daniel Åhs Karlsson riktat kritik mot mansfria festivaler.

Nu, efter att Daniel Åhs Karlsson bland annat jämfört nazister med feminister, hur ser ni på musikfestivalen?

– Vår uppgift är att skapa bra förutsättningar för dom som vill arrangera den här typen av arrangemang. Vi tyckte det här lät som ett bra initiativ då det skulle gå i kärlekens tecken.

Under torsdagen fanns det andra som reagerade på att Bråvalla Love 2018 gått från en festival i kärlekens tecken till något helt annat. Att Åhs Karlsson jämför nazister med feminister och kritiserar Emma Knyckares mansfria festival har fått stor spridning i sociala medier.

Den kända bloggaren Lady Dahmerhar uppmärksammat inlägget och skriver exempelvis: "Asså ja jag vet, det låter som hittepå – men det är tyvärr sant".

En som också reagerade var Hardy Hum i bandet And WeShould Die Of That Roar.

I ett öppet brev till arrangörerna meddelar Hum att bandet drar sig ur Bråvalla Love 2018. "Själv känner jag ett stort obehag av att ett inlägg som så lättvindigt mansplanar för kvinnor att en mansfri festival är att likställa med rasismen och som ägnar sig åt allmän åsiktsfrossa utan ens ett uns av förankring i fakta ändå når ut till så många. Daniel, du har precis gett Bråvalla Love 2018 en färg som jag inte vill befattas med", skriver Hardy Hum bland annat.