– Fibromyalgi är en sjukdom som inte syns och vi tycker det är positivt att denna studie har gjorts, säger Maria Eklöf, ordförande i Fibromyalgiföreningen Norrköping. Det var 22 kvinnor och en man som deltog och det är nog ofta så att män inte lika lätt söker hjälp för misstänkt för fibromyalgi.

Fibromyalgi tillhör en grupp kroniska sjukdomar av komplicerade och ännu oklara orsaker, enligt dem som genomfört studien. Att nitrater från olika växter förbättrar blodcirkulationen är väl känt.

De 23 personer som deltog i studien drack rödbetsjuice morgon och kväll. Deras värden har kontrollerats före och efter testperioden på två månader och det var medicine doktor Olle Haglund som ansvarade för studien.

– Rödbetsjuicen har fungerat bättre än väntat för de här patienterna, säger Olle Haglund. Vi kunde se klart mätbara förbättringar av till exempel en minskning av fria radikaler. Vi mätte även ett åldersprotein i kroppen som speglar vår fysiska ålder och som visade tydliga förbättringar.

En av dem som deltog i studien var Cecilia Järvinen som fick sin diagnos 1999.

– Jag märkte under de här två månaderna att det hände något i kroppen, säger Cecilia Järvinen. Jag fick mer skjuts och orkade ta itu med min träning på ett bättre sätt och det känns bra att även veta att spänsten i ådrorna har förbättrats.