Rester av det äldsta huset

Nu börjar resultaten komma efter höstens arkeologiska förundersökning som gjordes i samma kvarter som Tvål-Jockes hus. Som bland annat visar på rester av ett hus från 1100-talet. Det äldsta som påträffats i Norrköping.

16 mars 2012 12:54

- Spår av så tidig bebyggelse har inte gjorts tidigare, säger Kenneth Svensson, chefsarkeolog vid Arkeologikonsult, som utförde undersökningen.

- Det understryker bara att kvarteret ruvar på Norrköpings äldsta historia.

En analys visar att resterna av huset bestod av sot och kol från bränt virke och förkolnade rester från ett grästorvstak. Sannolikt har taket rasat samman över den brinnande byggnaden och lagt sig som ett lock över brandhärden. En kol-14 datering visar att huset brann ner någon gång på 1100-talet.

Vid samma förundersökning i höstas gjordes ett sensationellt fynd, unikt för Norrköping. Det i form av ett litet fragment från en förmodad gravhäll i kalksten, förr kallad för Eskilstunakista, som kan dateras tillbaka till 1000-talet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa