Regeringen vill ge mer pengar till sanering

För första gången sedan 2010 höjs anslaget för att sanera förorenade områden i Sverige. Om den nya regeringen får gehör för förslaget i riksdagen vill säga.

24 oktober 2014 13:23

Detta borde glädja länsstyrelsen i Östergötland som precis har sammanställt en lista över länets 20 mest förorenade områden, men det är bara toppen på ett isberg. Här finns hela 600 områden där föroreningen är så allvarlig att det innebär mycket stor risk eller stor risk för miljö och människors hälsa.

NT har tidigare vid flera tillfällen berättat att den gamla regeringen efter 2010 bara sänkt anslagen till sanering, vilket alltså drabbat vårt län även om muddringen av Valdemarsviken kunnat påbörjas och avslutas under den här perioden. För fem år sedan var anslaget 600 miljoner, fram till i år har det sedan successivt sänkts och är i år 376 miljoner kronor. Men inför nästa år vill regeringen höja beloppet igen till 603 miljoner kronor.

– Vi har uppvaktat varje år och tryckt på för att anslaget ska höjas. Och den här gången fick vi gehör, även om vi ju ännu inte vet om det verkligen blir så. Det är ju riksdagen som bestämmer. I dag har vi hela 46 pågående projekt, bland annat det i Gusum, så även med de pengar vi fått har vi ju kunnat genomföra en hel del. Men det är många prioriterade områden som återstår och många står i kö för att få pengar, berättar handläggaren på Naturvårdsverket, Carl Mikael Strauss.

Han räknar med att anslaget är så pass generöst att det också bör räcka till att ge länsstyrelserna mer pengar för tillsyn av de förorenade områdena. Ett krav som ställts länge eftersom det är få tjänstemän som sysslar med att hitta de som förorenat marken. I pressmeddelande om listan över mest förorenade områden, som skrevs innan årets budget presenterats, konstaterar miljöskyddsingenjör Karin Sigvardsson på länsstyrelsen i Linköping bland annat:

– För att uppnå miljömålen krävs en högre åtgärdstakt än i dag och länsstyrelsens uppgift är att se till att det blir verklighet. Tillsynsarbetet är ett viktigt verktyg vi använder.

Och ska man uppnå målen för Östergötlands del till 2025 krävs det att 10 områden börjar saneras årligen, konstaterar hon.

Här finns föroreningarna

På listan över de 20 mest förorenade områdena finns nio inom NT:s spridningsområde:

3. Gusumsån (ska nu åtgärdas)

4. Gasverkstomten i Norrköping

5. Rejmyre Glasbruk i Finspång

6. Skutbosjön och Dovern, Finspång

7. Brenäs Såg i Finspång

8. Gusums gamla bruksbruksområde (ett av de pågående projekten)

9. Loddby i Norrköping

12. Finspångs centraltvätt

13. Fiskeby Bruk 8 ett av de pågående projekten)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius