Enligt de första uppgifterna hade man känt att det luktat rök i en trappuppgång på S:t Persgatan.

Räddningstjänsten åkte till platsen för kontroll.

Man sökte igenom hela fastigheten utan att hitta någon brand. Röklukten försvann också medan de var på platsen.

Efter genomförd kontroll åkte samtliga styrkor tillbaka till brandstationen igen.