– De diskussioner vi har haft lutar åt det, men inget är beslutat förrän nästa vecka, säger kommunalrådet Karin Jonsson (C), som är nämndens ordförande.

Den noggrannare undersökningen av den över 100 år gamla bron visar att beslutet att stänga av den hösten 2016 var helt rätt. Den slutsatsen drar Anna Boholm, projektledare på tekniska kontoret.

– Vissa delar av bron hade kunnat brista när som helst, bland annat delar under själva gångytan, säger hon.

Artikelbild

| Gamla Femöresbron ersätts av en ny, men kanske kan delar av den återanvändas på något sätt.

Det finns flera faktorer som talar emot en renovering av den gamla Femöresbron, som styckad i delar nu står på en gräsmatta på Bråvallaområdet.

Förutom att kanske 80 procent av stålet i den skulle behöva bytas ut så uppfyller den inte dagens krav på tillgänglighet för alla. Dessutom är den så låg att dagens prognoser visar att den riskerar att hamna under vatten vid det som kallas 100-årsflöden. Eftersom den kräver speciell varsamhet vid till exempel snöröjning är den dyr i drift.

En renovering beräknas kosta mellan 15 och 20 miljoner och sedan skulle bron hålla i kanske 50 år till.

Kostnaden för att bygga en helt ny bro ligger på mellan 20 och 25 miljoner och då beräknas livslängden bli 80-100 år.

En ny bro kommer att bli bredare och mindre brant för att klara tillgänglighetskraven. För att klara 100-årsflöden skulle den dessutom behöva vara 50 centimeter högre. Det innebär att den inte bara blir bredare, utan också längre med fästen på land.

Vad betyder det för Brostugan som ligger alldeles vid det gamla brofästet?

– Brostugan står där den står. Just nu, säger Anna Broholm och förklarar att det är för tidigt att säga hur området kommer att påverkas.

Under det senaste året har tekniska kontoret utrett möjligheten att renovera den gamla bron parallellt med utredningen av en eventuell ny bro och samtidigt gjort en del förberedelser till exempel för att minska väntetiden på vattendom.

– Just nu står vi och stampar i projektet. Vi behöver få ett beslut om inriktningen, säger hon och det beslutet kommer tekniska nämnden att ta nästa vecka.

– Vi är medvetna om att det är en väldigt stor fråga för Norrköpingsborna och vår ambition är förstås att få till en bro som passar in i området, säger Karin Jonsson, som tror på ett nybygge.

I så fall hoppas hon att delar av den gamla bron kan återanvändas på något sätt så att det inte blir skrot av alltihop. Det finns redan förslag från kommuninvånare.