Politikern: "Det här får inte hända"

Stöd till personalen, utbildning, närvarande chefer. Det är något av det kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD) lyfter fram för att förhindra missförhållanden i framtiden.

16 december 2018 07:00

– Man blir helt bedrövad. Det här får inte hända. Det är verkligen oacceptabelt, säger hon om det som uppdagats på ett gruppboende.

Hon har varit ordförande i vård- och omsorgsnämnden de senaste fyra åren, men byter efter årsskiftet och Olle Vikmång (S) är föreslagen som ny ordförande i nämden.

Den kontroll av flera enheter som vård- och omsorgskontoret nu inlett tycker hon är angelägen.

– Och det är minst lika viktigt med utbildning så att personalen vet hur man ska bemöta dem man arbetar med. Kompetensen är viktig så att personalen blir trygg i sitt uppdrag, säger Eva-Britt Sjöberg.

Det är inget lätt jobb att arbeta på gruppboenden, konstaterar hon.

– Det är viktigt att ge personalen det stöd de behöver så att det inte i maktlöshet kan komma till sådana här uttryck.

– Men det är ingen ursäkt, tillägger hon.

Hon nämner också det särskilda resursteam som finns för enheter att ta stöd av vid behov.

Även om kontinuiteten är viktig tror hon att ett sätt att undvika missförhållanden kan vara att personal arbetar på fler enheter än en.

– Så att man får utbyte och inspiration. Det kan motverka en osund kultur, säger Eva-Britt Sjöberg.

Gruppboendena är små och cheferna har ansvar för mer än en enhet. Nya gruppboenden byggs alltid med ett arbetsrum så att chefen kan sitta där och jobba, i stället för att bara komma på besök.

– Då kan chefen vara ett stöd och ett bollplank på ett naturligt sätt, säger Eva-Britt Sjöberg.

Hon säger att hon förstår att det som hänt rubbat mammornas förtroende, men hon hoppas att det ska kunna byggas upp igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa