Plötsligt kommer inte orden

För 15 år sen drabbades Berit Hultkrantz av en stroke.

Allt hon kunde säga när hon vaknade upp var ja och nej. Ofta på fel ställe.

11 oktober 2016 05:30

Hon hade drabbats av afasi, en försämrad förmåga att använda språket. En person med afasi kan ha varierande svårigheter med att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva. Men intellektet är ofta oförändrat.

Sjukdomen uppstår efter en hjärnskada, oftast till följd av en stroke. Men även tumörer eller våld mot huvudet kan orsaka afasi.

Livet vänds upp och ned

Under måndagen var den internationella Afasidagen och Afasiföreningen tillsammans med sjukvårdspersonal fanns på plats vid Vrinnevisjukhusets huvudentré för att informera om sjukdomen.

– Det behövs verkligen. En missuppfattning är ett den bara skulle drabba äldre, men många råkar ut för den när de befinner sig mitt i livet, säger Lotta Bohman Händel, undersköterska på strokeenheten.

Helt plötsligt kan den drabbade inte kommunicera, vilket blir en sorg och en frustration både för denne och de anhöriga. Är du ensam kan det till och med bli svårt att klara sig i samhället.

– Du kanske inte längre fixar att betala räkningarna, till exempel.

"Det tar tid"

Det går inte att bota afasi, men med rehabilitering går det att bli bättre. Träning och hjälpmedel kan få vardagen att fungera igen.

Berit Hultkrantz är förlamad på högersidan och även om orden fortfarande kommer fel ibland eller inte alls, har hon kommit en bra bit på vägen. Med hjälp av en ledsagare håller hon just nu på att lära sig åka spårvagn –  igen.

– Det tar tid att komma tillbaka, konstaterar hon.

Afasi

Innebär att ha språkliga svårigheter efter en hjärnskada, oftast efter en stroke.

Besvären brukar vara störst den första tiden efter en stroke. Hos de flesta minskar besvären efter en tid. Många har däremot kvar svårigheterna men kan lära sig att leva med dem.

Om du har afasi är det vanligt att du har svårt att;

tala, till exempel för att du inte kan hitta rätt ord eller byter ut ord och bokstäver.

tolka och förstå vad andra säger

förstå vad du läser

läsa högt

stava och formulera meningar i skrift.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Holmer