"Pinsamt att det ser ut så här."

Det kommer att kosta drygt 19 miljoner kronor att rätta till de osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som kommunens lönekartläggning visar.

12 juni 2018 05:00

Då är ändå inte gruppen som består av lärare för de tidiga åldrarna i grundskolan medräknade eftersom lärarnas centrala löneavtal inte är klart ännu.

Det här är en stor grupp och i kartläggningen jämförs den med en grupp civilingenjörer. Lärarna ligger i genomsnitt 7 000 kronor i månaden lägre i lön än civilingenjörerna. Även när löneavtalet är klart kommer det att finnas en skillnad. Då gäller det att analysera hur stor del av den som har med kön att göra, för det kan finnas andra orsaker som till exempel ålder och prestation.

Kartläggningen visar dessutom att kvinnorna inom just den här ingenjörsgruppen generellt har 4 000 kronor lägre månadslön än männen i gruppen. Bedömningen är att hela den skillnaden behöver åtgärdas.

– Jag tycker det är pinsamt att det ser ut så här, säger Eva Vikmång (S).

Hon är ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, som nu antagit en handlingsplan för att utjämna de skillnader kartläggningen visar på.

– Men det här speglar också en samhällsstruktur. Det är större än Norrköpings kommun, tillägger hon och förklarar samtidigt att hon inte säger det för att skylla ifrån sig.

Numera är arbetsgivare skyldiga att varje år göra en lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens regler för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Den kommunen gjorde förra året, och som nu har redovisats, visar på osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom sju olika yrkegrupper, bland annat civilingenjörerna. Jämförelsen mellan olika kvinnodominerade och mansdominerade yrken, som värderats lika, visar på skillnader för sex sådana par.

Enligt lagen har en arbetsgivare tre år på sig att komma till rätta med osakliga läneskillnader.

Kommer kommunen att klara det?

– Vi kan inte ha osakliga löneskillnader. Vi kan inte bryta mot lagen, säger Eva Vikmång.

19 miljoner är mycket pengar, men kommunens hela lönesumma är upp emot fem miljarder så utifrån den är det knappt en halv procent.

Hur kan ni förhindra att den här situationen upprepas i nästa kartläggning?

– Vi måste försöka se orsakerna och öka kunskapen, men tyvärr tror jag att det handlar om en samhällsstruktur också och frågan är ju varför civilingenjörer värderas högre än lärare till exempel.

De senaste åren har kommunen prioriterat lärare lönemässigt. I år är det förskollärarnas tur.

– Annars hade det här kanske sett ännu sämre ut, säger Eva Vikmång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa