Piller försvinner överallt

Stölder, dödsbon och vård i hemmet. Tre vägar för hett eftertraktad medicin att läcka ut i samhället.

23 mars 2010 00:00

På sjukhus och äldreboenden är kontrollen av narkotikaklassade preparat rigorös. Läkemedlen förs in
i en loggbok efter varje given dos. Men ibland upptäcker sjukvården att piller-ekvationen inte går ihop.

 

Av de stöldanmälningar som inkommit från sjukvården och apoteken till Norrköpingspolisen under de senaste två åren handlar minst 18 om narkotikaklassade läkemedel. Oftast handlar stölderna om någon handfull tabletter. Andra avslöjar att hundratals och till och med tusentals tabletter mot ångest och smärta försvunnit vid enstaka stölder. De flesta stölder sker utan att inbrott skett.

 

Den sjuke har ansvaret
När patienter vårdas hemma ser hanteringen av de starka medicinerna annorlunda ut. Där är det den sjuke som ansvarar för medicinerna - helt utan loggbok. Om han eller hon inte klarar det kan hemtjänsten ge den efter tillstånd från distriktssköterskan.

 

När utredningen Patientens säkerhet i vården nyligen presenterades identifierade, de regeringstillsatta utredarna en säkerhetsrisk i att inget utdrag från belastningsregistret krävs för den som ska vårda vuxna.

 

Lars Carlsson, chef för kommunens vård- och omsorgskontor, välkomnar en lag som skyddar patienter från stöld och övergrepp. Men risken för narkotikastöld ser han som "mycket hypotetisk". Han vill verkligen inte att hemtjänstpersonalen pekas ut.

 

- Det inträffar vid enstaka tillfällen att vi upptäcker att en person har hanterat mediciner på ett oriktigt sätt, säger han men tror snarare att problemet ska ses ur ett större perspektiv.

 

- Överallt där det finns tillgång på någonting; alkohol eller narkotika så frestas man att falla in i det.

 

En lucka i systemet
Även om Lars Carlsson är för en lagändring tycker han inte att man ska ha en övertro på ett nytt anställningsförfarande.

 

- Man kan ju etablera ett missbruk även efter att man blivit anställd.

 

Att det inte finns regler eller rutiner för att ta hand om medicinen när en person dör hemma ser han inte som något stort problem.

 

- Att det kan läcka via dödsboet kan man ju aldrig komma ifrån  - då får man ju ett övervakningssamhälle, säger Lars Carlsson.

 

Stefan Jonsson som är medicinskt ansvarig för Hageby vårdcentral ser en lucka i systemet.

 

- Vi sanerar inte efter ett dödsfall i en privatbostad. Där går vi inte in och beslagtar något. Där brister vi helt enkelt tror jag, säger han.

 

Jenny Nilsson

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Nilsson