På torsdagskvällen bjöd Norrköpings kommun in till ett informationsmöte om de geotekniska utmaningarna i utveckligen av Smedby och ett 60-tal personer kom till kommunhuset Rosen för att få information och ställa frågor.

Geoteknikern Madelen Hjortsmarker gick igenom riskerna med byggnation och förklarade vilka lösningar som finns för att minimera dessa risker.

– Det är viktigt att identifiera riskzonerna och ta fram kontrollprogram innan entreprenadarbetet startar, sa Madelen Hjortsmarker. Det finns sannolikt pågående sättningar i det här området.

Artikelbild

| Bo Eriksson och Josephine Eriksson deltog i informationsmötet om de geotekniska utmaningarna när gamla Smedby IP ska bebyggas.

Innan geoteknikern hann gå igenom hela informationen kom frågor från publiken. De flesta luftade oro över hur pålningsarbeten på gamla Smedby IP kan påverka villor och radhus i närområdet.

– Jag är i princip positiv till att Smedby växer men man vet ju inte hur det ska påverka oss som bor i närheten och om det kan bli sättningar, sa Josephine Eriksson, innan mötet. Det är viktigt att dom frågorna får svar idag.

Den oberoende geotekniska experten har granskat tidigare utredningar av området och hon försökte förklara skillnaden mellan sättningar i samband med pålning och skador som uppstår av vibrationer ovan mark.

– Hur husen sätter sig i förhållande till ledningsnätet är ett riskmoment, sa Madelen Hjortsmarker. Naturligtvis måste byggherren hålla sig inom gällande gränsvärden för ingen vill självklart skada någons befintliga hus.

Artikelbild

Smedbyborna känner oro över hur kommande pålningsarbeten på gamla IP i Smedby kan påverka kringliggande fastigheter.

De fastighetsägare som vill lämna ytterligare synpunkter på byggnationen kan göra det mellan 10 december-14 januari.

Läs mer:

De vill inte se höghus på idrottsplatsen