"Oroväckande om man vänder sig mot samhället"

"Oavsett vilka bilar som brinner i Norrköping är det allvarligt och det är oroväckande om man vänder sig ännu mer mot samhället och medvetet ger sig på myndigheters bilar".

8 juni 2018 12:30

Så säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

– När man ger sig på myndigheters bilar – brandbilar, polisbilar och som i det här fallet kommunens bilar – det är väldigt allvarliga brott.

– Min spontana tanke var att nu är det sommar igen, säger hon och har en bild av att det tidigare år skett en ökning av just bilbränder på somrarna.

Hon har också en bild av att brottsligheten flyttat på sig och hänvisar till en enkät som tidningen Hem & Hyra just presenterat. Den visar på en minskning av antalet anmälda brott i Hageby jämfört med 2014, men en ökning i Klockaretorpet och centrum.

– Norrköping är inte den trygga stad som vi skulle vilja att den var. I grunden handlar det om att utanförskapet vuxit. Ungdomar som börjat begå brott vänder sin aggression mot samhället och samhället är inte rustat för det i och med att vi har straffskalor som gör att ungdomar inte straffas för de brott de begår.

Straffskalorna kan kommunen inte ändra, men Sophia Jarl vill se kommunal personal från socialtjänsten som kan fånga upp ungdomar innan de kommit så långt.

– Och har man satt bilar i brand ska man sitta bakom lås och bom, säger hon.

Läs mer: Flera bilar förstörda i brand

 "Så meningslöst, ingen vinner på det här."

 De kan utöka bevakningen.

Stjernkvist: "Väldigt svårt att se någon bakgrund"

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa