Ordförande: "Regelverket har inte följts"

"Det finns frågetecken kring Nodras agerande och nu lyfts det här fram. Det uppskattar jag", säger Meta Ryderstedt, styrelseordförande i flera företag och näringslivsprofil.

28 mars 2019 21:00

I en tidigare artikel kunde vi berätta att det kommunala bolaget Nodra (tidigare Norrköpings Vatten och Avfall) har fått kritik av de politiskt utsedda lekmannarevisorerna för att bolaget tog över sophämtning från en privat entreprenör. Enligt kritiken borde bolaget ha inhämtat kommunfullmäktiges godkännande vid affären. Nu reagerar det privata näringslivet på slutsatserna från revisorerna.

– Först vill jag säga att jag uppskattar revisorernas arbete. Det är bra att det här lyfts fram. Sen reagerar jag på Nodras svar att den övertagna delen omfattar så liten del av Nodras verksamhet. Jag tycker att man kan vända på det. För ett enskilt företag skulle uppdraget betyda väldigt mycket. Företaget säger att det här är 1,5 procent av dess verksamhet. För ett annat företag skulle det kunna vara 100 procent, säger Meta Ryderstedt.

LÄS ÄVEN:Kommunalt bolaf får revisorskritik

En bärande kritik som affären fått av det privata näringslivet är att ingen ny upphandling gjordes när den tidigare privata entreprenören gav upp. Den kritiken finns fortsatt och Meta Ryderstedt hoppas att revisorernas kritik av affären får till följd att lärdomar dras. Hon hoppas att revisorernas kritik ska ge effekt för framtiden. Att något liknande inte ska hända igen.

– Jag anser att det är viktigt att följa regelverket. Revisorernas granskning visar att det inte har gjorts. Det går inte att bara tycka en massa saker. Tolkningar av regler ska bara domstolar göra, säger hon.

Lars Stjernkvist (S) är kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Nodras moderbolag Rådhus AB. Han tycker inte att det går att dra några slutsatser om hur kommunen kommer att agera när det gäller upphandlingar.

– Beslutet att i ett akut läge överta sophantering ska inte uppfattas som ett ställningstagande i frågan om att vi långsiktigt ska upphandla eller ej. Jag känner till Nodras åsikt men här krävs en rejäl dialog mellan moderbolaget (red.anm Rådhus AB) och Nodra, säger han.

När det gäller lekmannarevisorernas slutsatser vill han egentligen inte kommentera det. Men han är i stort sett nöjd med hur företaget sköts.

– Jag har stor förståelse för Nodras agerande och tycker att företaget i ett akut läge gav oss i moderbolaget den information som krävdes. Jag noterar dessutom att Nodra är ett sällsynt välskött företag med en mycket positiv utveckling under 2018, säger Lars Stjernkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa