Omtvistade bolaget lämnar ambulanssjukvården

Företaget Sirius som har drivit ambulanssjukvård i Östergötland lämnar ambulansverksamheten helt och hållet. I stället tar den nuvarande verksamhetschefen Kenneth Karlsson över ambulanssjukvården i form av ett eget bolag.

29 juli 2014 14:54

Nu väntar man bara på det formella godkännandet från landstinget i Östergötland.

Anders Malmqvist som är ordförande i Siriusbolagen medger att bolagets ambulanssjukvård har drivits med "varierande framgång".

– Vi väljer därför att renodla verksamheten till att vara ett assistansbolag. Det är ju väsentlig skillnad på att driva ett företag för personlig assistans, och ett vårdbolag som ju ambulanssjukvård handlar om.

Den varierande framgången i ambulansverksamheten innefattar en förlorad upphandling i Stockholm och en konkurs i Skåne, där man dessutom blev stämda på 20 miljoner kronor av Region Skåne.

– När det gäller tvisten med Region Skåne så nådde vi en förlikning där under mitten av förra året. Det är ett avslutat kapitel nu.

Men den förlikningens ekonomiska konsekvenser har inte haft någon påverkan för det här beslutet att lämna även ambulanssjukvården i Östergötland?

– Nej, det har inte påverkat det här beslutet.

Anders Malmqvist säger att Kenneth Karlsson i och med detta får möjlighet att fortsätta driva en verksamhet som enligt Sirius har fungerat mycket bra.

Vad är det som har gjort att ni tycker att det har fungerat i Östergötland men inte i de andra landstingen?

– Tjänstemännen i Östergötland har en pragmatisk inställning till verksamheten.

Men även i Östergötland har verksamheten tidigare varit omdebatterad. Man har till exempel hotats med vite för brister i arbetsmiljön

Landstingsrådet Marie Morell ser inga konstigheter i att verksamheten nu byter ägare mitt under pågående avtal.

– Den gången som vi har inom landstinget förhindrar inte ett ägarbyte. Men den måste godkännas av landstinget.

Som ni ser det så finns det inga hinder för att det här ska gå igenom?

– Nej, det tror jag inte. Han som är chef för den här nya verksamheten har varit chef för verksamheten under lång tid, så vi känner väl till honom inom landstinget.

Det nuvarande ambulansavtalet i Östergötland löper ut den 1 februari 2016.

– Det här är en verksamhet där det behöver vara lång framförhållning när det kommer till möjlighet för den eventuellt nya entreprenören att förbereda sig, och eventuella uppsägningar hos den aktören som eventuellt förlorar upphandlingen. Vi kommer att gå ut med ett nytt upphandlingsunderlag redan nu under hösten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!