Det nya Bråvallagymnasiet kommer att ligga i den gamla industrilokalen Helmer på Bråvallaområdet. Bygget av skolan har pågått sedan hösten 2017 och kommer att vara klart strax före den stora inflyttningen i maj 2019.

– Ebersteinskas yrkesprogram, som idag finns utspridda runt om i Norrköping, ska nu vistas under samma tak. Det kommer att bli Norrköpings största flytt med alla industrimaskiner, säger Lejla Gros som är projektledare för Bråvallagymnasiet.

Programmen som berörs är bygg och anläggning, el och energi, ventilation, fordonsteknik och industriteknik.

– Det finns flera anledningar till att man vill samla dessa utbildningar under samma tak. Dels finns det samordningseffekter, de här programmen går i varandra och kan därför dra nytta av närheten. Dels kommer en ny företagspark växa fram på Bråvalla när bygget av Ostlänken drar igång, och Butängen måste flytta, säger Lejla Gros.

Enligt projektledaren kommer Bråvallagymnasiet att bli en toppmodern skola, utrustad med den senaste tekniken.

– Vi är stora på yrkesutbildningar i Norrköping och kompetensförsörjer våra företag i stan. Det finns därför ett stort engagemang i våra utbildningar från näringslivets sida, och de förser oss med den senaste tekniken, säger Lejla Gros.

Vid höstterminens start 2019 kommer drygt 750 elever att börja på Bråvallagymnasiet, men det kommer att finnas plats för runt 1000 elever.