Norrköpings kommun slår fast att allt våld som sker i hemmet är ett allvarligt samhällsproblem som måste minskas. Redan nu har kommunen, sedan flera år tillbaka, insatser på gång för att upptäcka och motverka våld i hemmet riktat mot barn och unga. På tisdagen presenterades ännu en, där ett 70-tal medarbetare på Hyresbostäder ska ingå i "skyddsnätet".

– Våra anställda, allt mellan bovärdar och hantverkare, rör sig ute i våra bostadsområden mer än andra, sa Lars Löfgren, marknadschef vid Hyresbostäder i Norrköping AB.

– De kan se signaler att något inte står rätt till. Det handlar inte om att vi ska vara någon polisiär myndighet. Snarare om att vara medmänsklig. Att inte titta bort. Det viktigaste är att alla känner sig trygga i våra områden.

Artikelbild

| Intresserade. Anders Kessling och Milischia Rezai (till höger) från Arbetsmarknadsdepartementet fick lära sig mer om "Trygga hem" av Petra Blom Andersson.

De eventuella upptäckterna ska bollas vidare till Petra Blom Andersson, kommunens samordnare mot våld mot barn och unga.

– Ju tidigare insatser desto bättre, sa hon. Vi är inte ute efter att få in anmälningar, men vi vet samtidigt att mörkertalet är stort att det finns barn som aldrig blir sedda. Då är jag mer orolig över hur vi ska kunna hålla frågan levande på sikt.

"Trygga hem" har också väckt uppmärksamhet i regeringskansliet och Anders Kessling och Milischia Rezai från Arbetsmarknadsdepartementet var med när projektet presenterades.

– Det är skambelagda frågor som Norrköping nu går i spetsen för, sa Milischia Rezai, själv uppvuxen i Hageby.