Nytt nätverk lyfter studiehandledare

Länets studiehandledare har startat ett eget nätverk för att stärka varandra och på så sätt förbättra elevers skolresultat.

19 mars 2019 15:00

Studiehandledaren är en viktig person i skolan som stöttar elever som behöver stöd i undervisningen på andra språk än svenska. Det är ofta en modersmålslärare som även har rollen som studiehandledare.

Studiehandledaren kan träffa eleven innan ordinarie lektion som en förberedelse, sitta med på lektionen efter möta eleven efter lektionen. Det är en viktig funktion för att eleven inte ska hamna efter på grund av bristande kunskaper i svenska språket.

– Alla elever har rätt till studiehandledning om behovet finns och för elever på högstadiet och gymnasiet har rättigheten förstärkts, säger Åza Jarlsdotter, initiativtagare till nätverket och utvecklingsledare vid forsknings- och utvecklingsenheten på utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Alla 13 kommuner i Östergötland deltog i nätverkets första träff i januari och nästa möte hålls i Norrköping i juni. Inledningsvis ska nätverket RÖST drivas som ett tvåårigt projekt och Länsstyrelsen har beviljat 700 000 kronor i stöd.

– Vi är väldigt glada över att alla kommuner skickade representanter till upptaktsträffen, säger Åza Jarlsdotter.

– Det har tidigare varit svårt att låta studiehandledare mötas för att utbyta erfarenheter med varandra.

Det finns cirka 300 studiehandledare i Östergötland och alla har rätt att delta i nätverksträffarna.

– Studiehandledarens roll gynnar elevens fortsatta kunskapsutveckling och utvecklingen i svenska språket, säger Helena Grönås, forskare vid Linköpings universitet.

– När eleven får mer språkkunskaper minskar behovet av studiehandledning för att slutligen helt kunna tas bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson