– Det måste vara någonstans där vi tilldelar mark även till normalpris så att vi kan jämföra, säger kommunalrådet Kikki Liljeblad (S), som är ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Arbetet pågår med detaljplanen för den sista etappen i Sandtorp, det är området där bland annat SMHI ligger. Inom området äger kommunen två tomter längs Hjalmar Brantings gata.

Nämnden beslutade på tisdagen att reservera en av dem för billigare bostäder. Där ska kommunen inte ställa några andra krav än de som Boverket ställer och så får intresserade byggföretag tävla utifrån hyran till kunden. Lägst hyra vinner.

I förslaget till nämnden fanns en skrivning om att det handlade om boende för "en hushållsinkomst i medelinkomstläge", men den valde politikerna att ta bort.

– Vi kan ju inte bestämma vad det blir. Det ska bli jätteintressant att se var vi hamnar, säger Kikki Liljeblad.

Det är däremot inte klart vilken modell som kommunen sedan ska använda för att försäkra sig om att hyresnivåerna verkligen hålls nere. Olika alternativ utreds, till exempel speciella tomträttsavtal med olika tillägg liksom det som kallas presumtionshyra med möjlighet att låsa en lägre hyra i 15 år.

Innan detaljplaneförslaget för området kan klubbas måste kommunen invänta besked från länsstyrelsen om ansökan att få ta ner en del träd i området. Om det blir nej måste förändringar göras och därför går det just nu inte att säga när det kan bli byggstart i området.