Nya styret får tackla jätteunderskott

Region Östergötland går för första gången på många år mot ett underskott. Prognosen pekar nu mot att regionen går back med minst 100 miljoner kronor.

8 november 2018 05:00

– Det kommer att krävas breda lösningar och överenskommelser i stora frågor som just ekonomin. Eftersom vi styr i minoritet vill vi se ett bredare arbetssätt över partigränserna, säger Kaisa Karro (S), nyvald ordförande i regionstyrelsen.

Minoritetsstyret – bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna – har varken majoritet i regionfullmäktige eller regionstyrelsen utan det krävs stöd av något eller några partier från oppositionen för att få igenom politiken.

På onsdagen höll de nya regionråden i Koalition för Östergötland pressträff där de presenterade fyra mål för den kommande mandatperioden. En förstärkning av vårdcentralerna, satsning på att möta fler med psykisk ohälsa tidigare, ett mer aktivt klimat- och miljöarbete och arbete för att skapa en mer attraktiv arbetsmiljö.

Stora pensionsavgångar väntar och Koalitionen vill erbjuda äldre läkare att stanna kvar som mentorer för yngre medarbetare och på så sätt föra över mer kompetens till nya generationer.

– Satsningarna ska rymmas inom den ekonomiska ramen, de betyder inte att vi ska dra in på något annat eller göra försämringar, säger Alexander Höglund, liberalt regionråd.

Agneta Niklasson (MP) är mer försiktig.

– Att det inte blir försämringar kan vi såklart inte garantera, men vi arbetar för att upprätthålla en bra hälso- och sjukvård. Men man måste komma ihåg att Östergötland har mycket bra sjukvård.

En av satsningarna är att minska köerna till psykiatrin genom att göra det enklare att få hjälp med lättare psykisk ohälsa. Vårdcentralerna har redan idag det uppdraget, men politikerna vill vara tydliga med att de vill förstärka vården och ge främst sjuksköterskor mer utbildning. Ett sätt att nå unga patienter är genom att till exempel chatta på internet.

– Den psykiska ohälsan ökar bland främst unga människor. Vid en livskris är det väldigt viktigt med någon slags stöd, det kan vara att man besöker en vårdcentral, men lika gärna att kontakten sker genom en chatt till exempel, säger Kerstin Sjöberg.

Att fler söker hjälp via nätet tror politikerna kan vara en väg att både korta vårdköer och öka tillgängligheten.

– Vi vet att vårdcentralerna kämpar med stora ojämlikheter i tillgänglighet på telefon och att det också finns försök som vid Cityhälsan Söder i Norrköping där drop-in införts för att det ska bli enklare för patienterna, säger Kaisa Karro (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson

Ämnen du kan följa