Nya momskrav slår hårt mot second hand

En ny tillämpning av momslagen kan slå hårt mot organisationer som bedriver second hand-försäljning där vinsten går till socialt utsatta eller nödställda.

16 december 2014 07:35

Ideell second hand-försäljning har hittills varit undantagna de vanliga momsreglerna. Men i höstas ändrade Skatteverket sitt ställningstagande efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det handlar om att de ideella butikerna inte får konkurrera med exempelvis antikaffärer.

Second hand-butikerna får nu bara hålla öppet högst 24 timmar per vecka och drivas av huvudsakligen ideella krafter - annars tvingas de betala 25 procents moms på sin försäljning.

På Röda korsets mötesplats och butik Kupan i Norrköping är man kritisk mot att lagtillämpningen ändrats.

– Dumt och onödigt, tycker Ulrika Öberg.

– Det här är ju varor som man redan betalt moms för en gång. Nu blir det moms på moms. Det känns ju inte riktigt bra, tycker Torsten Andersson.

De arbetar båda frivilligt på Röda korset och betonar att deras försäljning handlar om att göra samhällsnytta och därför inte går att jämföra med annan försäljning.

Kupan håller i dag öppet sex dagar per vecka - vilket alltså är för mycket, enligt Skatteverkets nya bedömning.

– Men vi kommer inte att ändra våra öppettider. Vi bedriver social verksamhet och har många som av olika skäl arbetstränar hos oss. Vad skulle det bli för social verksamhet om vi bara hade öppet två dagar per vecka? funderar Ulrika Öberg.

Eftersom Kupan bara har en person anställd kommer det inte bli aktuellt med några uppsägningar. Däremot tvingas man höja priserna om verksamheten blir momspliktig.

– Det drabbar ju tredje och fjärde led. Vi säljer mindre och får mindre pengar att använda för olika stödprojekt, nationellt och internationellt. Men det blir ju en vinst för Skatteverket, konstaterar Ulrika Öberg.

Tidigare har Skatteverket gjort en annan tolkning av de gällande momsreglerna som byggde på en äldre dom. Men en ny dom i Högsta förvaltningsrätten fick alltså myndigheten att i höstas ändra sin hållning.

– Vi är skyldiga att göra en bedömning av gällande rätt och att tolka och tillämpa den. Vi har gjort ett ställningstagande där vi bestämt hur man ska se på en viss skattefråga. Våra slutsatser i just den här frågan är att öppettider och vilken personal man har i en verksamhet är faktorer som kan hjälpa till i bedömningen av om en verksamhet ska vara momspliktig, förklarar Anna Eklund, rättslig expert på Skattemyndigheten.

De lagar som ligger till grund för Högsta förvaltningsrättens tolkningar är det förstås riksdagen som beslutat om.

Bland de organisationer som bedriver second hand-försäljning är nu oron för framtiden stor. Många befarar att de ska tvingas säga upp personal, eller till och med lägga ner verksamheten.

Bland kunderna på Kupan är det dock inte så många som känner till vad som är på gång.

– Men protesterna kommer nog om vi måste höja priserna, tror Ulrika Öberg.

Butiken är viktig för de kunder som inte har så gott ställt ekonomiskt. Och caféet fyller en viktig social funktion för många.

Utöver dessa verksamheter arbetar Norrköpingskretsen även med bland annat läxhjälp för barn, språkträningsgrupper, besök hos intagna på häktet, besök hos ensamma och första hjälpen-utbildningar.

Röda korsets centralorganisation arbetar just nu tillsammans med andra organisationer för att försöka hitta en lösning.

– Annars fortsätter vi med verksamheten ändå. Vi har inget val, säger Torsten Andersson.

Ideell second hand-försäljning:

Bidrar med 200 miljoner kronor varje år till människor i socialt utsatta situationer

Erbjuder årligen över 7 000 personer arbetsträning

Samlar in 22 000 ton textil varje år, som annars skulle hamna i soporna och bli en miljöbelastning

Källa: Ideell second hand

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Mi Skoog