Arbetslösheten bland personer med funktionshinder är nästan dubbelt så hög i jämförelse med gruppen utan funktionshinder. Därför har Arbetsförmedlingen introducerat ett nytt projekt – jobbskuggning, som finns i flera europeiska länder men som aldrig tidigare provats i Norrköping.

Under en vecka har personer med funktionshinder fått prova på olika arbetsplatser genom att följa en anställd som handleder. Syftet med projektet är både att öka kunskapen hos arbetsgivare och att ge personer med funktionshinder en möjlighet att prova en arbetsplats, knyta kontakter och tänka i nya banor.

– Det kan vara både att se vad som krävs av en på en viss arbetsplats, men också att prova en ny bransch, säger Irina Rönnqvist, en utav dem som arbetat med projeket.

55 personer deltog och testade arbeten på 65 olika arbetsplatser inom ett brett spektra av branscher såsom vård- och omsorg, skola, media och handel.

– Det hjälper verkligen att få en direktkontakt med arbetsgivare. Om man inte kan få jobb eller praktik där kan de vara en referens, säger Irina Rönnqvist.

Peter Wickenberg har arbetat med att informera och värva arbetsplatser till projektet. Inställningen var generellt positiv, säger han, men det finns fortfarande felaktiga föreställningar:

– Vissa tänker att det bara blir problem med att anställa en person med funktionshinder, men så är det inte. Arbetsförmedlingen kan hjälpa till både ekonomiskt och praktiskt – och det är inte alltid det heller behövs. En del av reaktionerna vi fått är att det inte ens märkts att personen har en funktionsnedsättning. Forskning visar också att mångfald är bra för en arbetsplats.

Jobbskuggningen riktade sig särskilt till unga personer (upp till 30 år) med funktionshinder. Men de ser nu att metoden skulle kunna användas för fler.

– Till exempel personer som står långt från arbetsmarknaden eller som behöver tänka nytt, säger Ann-Sofie Tunberg.

De arbetar nu med en metodbeskrivning och hoppas både kunna hålla veckan igen nästa år och att den ska kunna användas för andra grupper.

Har ni kunnat se några effekter av detta än?

– Det är för tidigt att säga, men allt går inte heller att mäta i siffror. Syftet med detta är att öka kunskapen och få personer att mötas. Genom att man hör talas om detta hoppas vi också att det ger ringar på vattnet, säger Peter Wickenberg.