Det är Hyresbostäder som skapar det nya kvarteret, i korsningen Södra Promenaden/Ektorpsgatan. Här byggs tre stycken femvåningshus som tillsammans får 82 hyreslägenheter.

– Vi tycker att läget på kvarteret Domaren är fantastiskt. Det tar bara några minuter att gå ner till stan och den härliga parken vid Vattentornet ligger alldeles intill, säger Thomas Gustafsson, uthyrningschef nyproduktion Hyresbostäder.

De tre huskropparna byggs på den mark där tidigare studentboendet Bollen låg. Bollen revs i början av 2018 och några månader senare startade arbetet på tomten. Stora schaktmassor har transporterats bort från platsen och nu kan man se formerna av det som ska bli parkeringsgaraget under husen.

Artikelbild

| Hyresbostäder skapar 82 nya hyreslägenheter i kvarteret Domaren vid Södra Promenaden/Ektorpsgatan i Norrköping.

– Vi har sedan en tid tillbaka en intressegrupp för kvarteret Domaren och där har redan 400 personer anmält intresse för att flytta till kvarteret, säger Åse Ringborg, marknadsföringsansvarig nyproduktion Hyresbostäder.

– Den officiella uthyrningsstarten äger dock inte rum förrän första kvartalet 2019. Vi räknar med en produktionstid på 18–20 månader och det innebär att Domaren ska vara inflyttningsklar runt mars 2020.

När det handlar om nyproduktion har Hyresbostäder för de senaste projekten använts en ny modell, som man tycker fungerar bra. Av de nya hyreslägenheterna lottas 75 procent ut bland intresserade och resterande 25 procent fördelas inom Hyresbostäders kö.

– Vi hoppas på en fin blandning av hyresgäster i kvarteret så vi har valt att skapa förhållandevis många ettor. Därmed hoppas vi att både unga, familjer och äldre väljer kvarteret, säger Thomas Gustafsson.

Artikelbild

| Åse Ringborg, Hyresbostäder, märker redan ett stort intresse för lägenheterna i kvarteret Domaren i Norrköping.

Kvarteret Domaren får 17 ettor, 16 stycken tvårummare, 33 stycken trerummare och 16 stycken fyrarummare. Hyrorna är ännu inte färdiga, men kommer att presenteras i början av 2019.

– Vi intensifierar marknadsföringen nu och de som vill kan gå med i intressegruppen och komma hit till Bostudion på informationsträffar, säger Åse Ringborg.

Artikelbild

| I kvarteret Domaren skapar Hyresbostäder 82 lägenheter som ska vara inflyttningsklara våren 2020.

Kvarteret Domaren får en egen bilpool med 1–2 fordon och det är ett koncept Hyresbostäder även tänker använda i Yllefabriken. Under de tre husen byggs ett parkeringsgarage med 36 platser och garaget får infart från Ektorpsgatan.

Produktionskostnaden för kvarteret Domaren är cirka 168 miljoner kronor och det är Sefab som bygger. Det är Belatchew Arkitekter från Stockholm som skapat kvarteret. Samma arkitektbyrå som samarbetar med Hyresbostäder i Inre hamnen.