Ny teknik kan avslöja smutsen

Norrköpings kommun har fått ett helt nytt verktyg för att undersöka hur smutsig marken är i Inre hamnen innan man börjar bygga.

7 december 2017 13:30

Det är ett visualiseringsverktyg som tidigare har använts för bland annat studera insidan av djur och människor bättre. Nu har tekniken vidareutvecklats i ett samarbete mellan kommunen och företaget Interspectral för att kartlägga markföroreningar.

Visualiseringsverktyget heter Earth Autopsy och kan bli till stor nytta inför de många omfattande byggprojekt som Norrköping står inför.

– Genom det här verktyget kan vi undersöka marken på ett helt nytt sätt, säger Erik Telldén, kommunens 3D-samordnare samt initiativtagare och projektledare i arbetet med Earth Autopsy. Vi kommer att kunna se om det finns några föroreningar och i så fall vad som har orsakat dem och hur omfattande de är och hur vi kan åtgärda dem. Allt blir lättare att överblicka.

Med Earth Autopsy blir det lättare att se orsak och verkan kring markföroreningar och det ska bli lättare att komma med åtgärdsförslag, menar kommunen.

– Det är ingen annan kommun i landet som arbetar så här med kommunikation kring miljöfrågor, säger Elke Myrhede, specialist på markmiljö. Vi ser redan att vi kommer att ha väldigt stor nytta av det i exempelvis utvecklingen av Inre hamnen och på Butängen.

Utvecklingen av verktyget har skett som en del av EU-samarbetsprojektet Baltic Urban Lab och den här veckan ska kommunen ha en demonstration på Cnema och visa hur tekniken fungerar och hur det kan komma till användning i framtida projekt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!