Ny lag gynnar kamerövervakning

"Det är bra att möjligheterna öppnats. Men i närtid kommer vi inte öka antalet kameror", säger Lars Löfgren, marknadschef hos Hyresbostäder.

24 juni 2018 20:00

Från 1 augusti blir det lättare för bland andra kommunala bostadsbolag att sätta upp övervakningskameror. Det är innebörden av en ny lag om kameraövervakning. I den nya lagen har villkoren för att sätta upp övervakningskameror lindrats betydligt. Numera ska det räcka att övervakningen sker av "goda skäl".

– För oss ser vi inte någon ökad kameraövervakning i närtid. Vi har alltid varit väldigt restriktiva med att sätta upp kameror och kommer fortsättningsvis vara det om inget exceptionellt inträffar. Vi har i dag kameror vid Ringdansens centrum och vid Klockaretorpets centrum, säger Lars Löfgren.

Just möjligheterna att lättare kunna motverka brottslighet och ordningsproblem i bostadsområden har varit ett av skälen för att göra det lättare att få tillstånd till på offentliga platser. Regeringen påpekar att lagen ska "förbättra möjligheterna att använda kamerabevakning för att bekämpa brott, förhindra olyckor och skapa trygga miljöer".

– Vi har sett att det har blivit en dämpande effekt av övervakningen. Men vi kommer ändå fortsätta att se från fall till fall om vi behöver öka säkerheten. Det finns en integritetsaspekt som vi tycker är väldigt viktig, säger han.

Trots att Hyresbostäder inte just nu tänker sig att öka övervakningen tycker bolaget ändå att det är bra att den nya lagen har tagits.

– Den ger oss möjligheter om det skulle vara så att något blossar upp. Det blir lättare att agera snabbt då, säger Lars Löfgren.

Huvuddragen i nya lagen

Förslaget till ny kamerabevakningslag innebär bland annat att:

• Kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.

• Det blir lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser.

• Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd när det finns risk för allvarlig brottslighet.

• Det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning bland annat på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården.

• Förslaget innebär även att till exempel butiker, köpcentrum och religiösa samfund inte behöver söka tillstånd för att kamerabevaka.

Källa: Dagens Juridik och Hem & Hyra

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa