Från 1 augusti blir det lättare för bland andra kommunala bostadsbolag att sätta upp övervakningskameror. Det är innebörden av en ny lag om kameraövervakning. I den nya lagen har villkoren för att sätta upp övervakningskameror lindrats betydligt. Numera ska det räcka att övervakningen sker av "goda skäl".

– För oss ser vi inte någon ökad kameraövervakning i närtid. Vi har alltid varit väldigt restriktiva med att sätta upp kameror och kommer fortsättningsvis vara det om inget exceptionellt inträffar. Vi har i dag kameror vid Ringdansens centrum och vid Klockaretorpets centrum, säger Lars Löfgren.

Just möjligheterna att lättare kunna motverka brottslighet och ordningsproblem i bostadsområden har varit ett av skälen för att göra det lättare att få tillstånd till på offentliga platser. Regeringen påpekar att lagen ska "förbättra möjligheterna att använda kamerabevakning för att bekämpa brott, förhindra olyckor och skapa trygga miljöer".

Artikelbild

| Lars Löfgren på Hyresbostäder säger att bolaget inte just nu överväger att öka sina insatser med kameraövervakning.

– Vi har sett att det har blivit en dämpande effekt av övervakningen. Men vi kommer ändå fortsätta att se från fall till fall om vi behöver öka säkerheten. Det finns en integritetsaspekt som vi tycker är väldigt viktig, säger han.

Trots att Hyresbostäder inte just nu tänker sig att öka övervakningen tycker bolaget ändå att det är bra att den nya lagen har tagits.

– Den ger oss möjligheter om det skulle vara så att något blossar upp. Det blir lättare att agera snabbt då, säger Lars Löfgren.