LÄS MER: Hundratals ville slåss om de nya villorna.

LÄS MER: De är först in - och väntar på sällskap.

Från början kallades området Södra Vrinnevi, men nu signalerar skyltar att Norrköpings nya stadsdel heter Björkalund. Strax söder om Vrinnevisjukhuset breder fält och ekdungar ut sig i landskapet och olikfärgade pinnar skvallrar om tomtgränser.

Artikelbild

| Småhustomter. Ett hus är på plats, men projektledaren Roger Kjellberg från Söderstaden har fortfarande ett par tomter kvar att sälja till familjer som vill bygga villa i Björkalund.

– Björkalund blir ett område med en viss urbanitet i ett fantastiskt naturnära läge, säger Roger Kjellberg, projektledare på Fastighetsbolaget Strömstaden.

– Vi ska behålla fina ekdungar och höjdskillnader i området så att områdets karaktär bevaras.

Fastighetsbolaget Strömstaden exploaterar området i samverkan med Norrköpings kommun. Strömstaden, som är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB L E Lundberg, äger 72 procent av markområdet och kommunen äger resten.

Björkalund har redan gator och gatubelysning och en villa är klar. Många andra hus är på gång och under 2018 kommer ett antal familjer att bo här med adresser som exempelvis Trapetsslingan, Lindansarstigen och Jonglörgatan.

Artikelbild

| Naturnära. I Björkalund möter en urban stadsmiljö vacker natur i ett område nära stan. Projektledaren Roger Kjellberg ser området växa i tio år framåt.

Strömstaden har sålt 41 tomter med ett genomsnittspris på 1,3 miljoner kronor och ett fåtal tomter finns kvar. Dessa tomter ligger på en platå ovanför infarten till Björkalund med utsikt över skog och hagar, nära Kårtorp.

Nedanför har Hökerum Bygg AB börjat bygget av de 43 bostadsrättslägenheter som ligger på huvudgatan genom området, Holmtorpsvägen.

Artikelbild

| Björkalund. Villorna börjar växa upp på Lindansarstigen och till sommaren flyttar flera barnfamiljer in i Norrköpings nya stadsdel vid Vrinnevi.

– Vi började bygga för några veckor sedan och bostadsrättsföreningen Vårbjörken ska stå klar för inflyttning i början av 2019, säger Jonas Jonsson, projektledare Hökerum Bygg AB.

–  Intresset för lägenheterna är stort och alla 43 lägenheter är redan sålda.

Artikelbild

| Naturområde. Björkalund växer nu fram i ett område där naturen spelar huvudrollen.

Vårbjörkens bostadsrättsförening kommer att bestå av två stycken trevåningshus med lägenheter från 1–5 rum och kök. Merparten av lägenheterna är tvåor och treor. I närheten planerar HSB för två etapper som tillsammans kommer att skapa ytterligare 80 lägenheter vid infarten till området.

Björkalund ska växa fram kvartersvis och Fastighetsbolaget Strömstaden räknar med att stadsdelen om tio år kommer att innehålla omkring 500 bostäder. Men vägen fram till byggstart var långt ifrån spikrak. På grund av ett dike.

Artikelbild

| Naturvärden. Stora grönytor och skog ska finnas kvar när villorna växer upp på Björkalunds platå. Det är naturen som lockat villaköparna.

– Diket genom området har ställt till det en del, säger Roger Kjellberg. Men nu räknar vi med att alla tillstånd snart är klara så att vi i höst kan flytta diket en bit så att det inte ska påverka ekologi eller dagvattenlösningen i området.

–  Det som skulle ha varit igång 2012 försenades i fyra år på grund av de lagregleringar som rör diket.

Artikelbild

| Växande. En enda villa är klar i nya Björkalund men om tio år finns det cirka 500 bostäder i den nya stadsdelen nära Vrinneviskogen.

Roger Kjellberg åker ofta till Björkalund och visar tomter för intresserade husköpare och han beskriver hur stadsdelen kommer att se ut om några år.

– Holmtorpsvägen blir huvudgata genom området och en fjärdedel är redan klar, säger Roger Kjellberg. Den blir allékantad med egen cykelbana och i framtiden hoppas vi att även spårvägen kommer att nå ut hit.

Artikelbild

| Växtvärk. Det byggs för fullt i Björkalund i Norrköping och gatunamnen har cirkustema.

–  Det finns byggrätt för en förskola och en skola och planerna tillåter även en affär i närheten av Gamla Övägen.

Det är 1 500 personer som skickat in intresseanmälan till Strömstaden om att flytta till Björkalund och olika faktorer verkar ha lockat.

– Läget, tomtstorlek, närhet till naturen och solvärde har haft olika attraktionskraft på olika köpare, konstaterar Roger Kjellberg.

–  Bland köparna finns många småbarnsfamiljer som sagt att de uppskattar närheten till stan. Björkalund ska innehålla stora grönområden mellan husen så att området inte upplevs som tungt.