Nu växer nya stadsdelen Björkalund

Björkalund är ett nytt bostadsområde i Norrköping där de första villorna nu växer upp. Om tio år bor över 1 000 personer här.

5 mars 2018 07:00

LÄS MER: Hundratals ville slåss om de nya villorna.

LÄS MER: De är först in - och väntar på sällskap.

Från början kallades området Södra Vrinnevi, men nu signalerar skyltar att Norrköpings nya stadsdel heter Björkalund. Strax söder om Vrinnevisjukhuset breder fält och ekdungar ut sig i landskapet och olikfärgade pinnar skvallrar om tomtgränser.

– Björkalund blir ett område med en viss urbanitet i ett fantastiskt naturnära läge, säger Roger Kjellberg, projektledare på Fastighetsbolaget Strömstaden.

– Vi ska behålla fina ekdungar och höjdskillnader i området så att områdets karaktär bevaras.

Fastighetsbolaget Strömstaden exploaterar området i samverkan med Norrköpings kommun. Strömstaden, som är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB L E Lundberg, äger 72 procent av markområdet och kommunen äger resten.

Björkalund har redan gator och gatubelysning och en villa är klar. Många andra hus är på gång och under 2018 kommer ett antal familjer att bo här med adresser som exempelvis Trapetsslingan, Lindansarstigen och Jonglörgatan.

Strömstaden har sålt 41 tomter med ett genomsnittspris på 1,3 miljoner kronor och ett fåtal tomter finns kvar. Dessa tomter ligger på en platå ovanför infarten till Björkalund med utsikt över skog och hagar, nära Kårtorp.

Nedanför har Hökerum Bygg AB börjat bygget av de 43 bostadsrättslägenheter som ligger på huvudgatan genom området, Holmtorpsvägen.

– Vi började bygga för några veckor sedan och bostadsrättsföreningen Vårbjörken ska stå klar för inflyttning i början av 2019, säger Jonas Jonsson, projektledare Hökerum Bygg AB.

–  Intresset för lägenheterna är stort och alla 43 lägenheter är redan sålda.

Vårbjörkens bostadsrättsförening kommer att bestå av två stycken trevåningshus med lägenheter från 1–5 rum och kök. Merparten av lägenheterna är tvåor och treor. I närheten planerar HSB för två etapper som tillsammans kommer att skapa ytterligare 80 lägenheter vid infarten till området.

Björkalund ska växa fram kvartersvis och Fastighetsbolaget Strömstaden räknar med att stadsdelen om tio år kommer att innehålla omkring 500 bostäder. Men vägen fram till byggstart var långt ifrån spikrak. På grund av ett dike.

– Diket genom området har ställt till det en del, säger Roger Kjellberg. Men nu räknar vi med att alla tillstånd snart är klara så att vi i höst kan flytta diket en bit så att det inte ska påverka ekologi eller dagvattenlösningen i området.

–  Det som skulle ha varit igång 2012 försenades i fyra år på grund av de lagregleringar som rör diket.

Roger Kjellberg åker ofta till Björkalund och visar tomter för intresserade husköpare och han beskriver hur stadsdelen kommer att se ut om några år.

– Holmtorpsvägen blir huvudgata genom området och en fjärdedel är redan klar, säger Roger Kjellberg. Den blir allékantad med egen cykelbana och i framtiden hoppas vi att även spårvägen kommer att nå ut hit.

–  Det finns byggrätt för en förskola och en skola och planerna tillåter även en affär i närheten av Gamla Övägen.

Det är 1 500 personer som skickat in intresseanmälan till Strömstaden om att flytta till Björkalund och olika faktorer verkar ha lockat.

– Läget, tomtstorlek, närhet till naturen och solvärde har haft olika attraktionskraft på olika köpare, konstaterar Roger Kjellberg.

–  Bland köparna finns många småbarnsfamiljer som sagt att de uppskattar närheten till stan. Björkalund ska innehålla stora grönområden mellan husen så att området inte upplevs som tungt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson

Ämnen du kan följa